Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 
Terminarz posiedzeń Komisji
 
17.02.2020 r. godz. godz. 8.00
 

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła