Dane Urzędu Gminy

 

        

 

Wójt Gminy Gniezno - Maria Suplicka

Zastępca Wójta Gminy Gniezno - Maciej Mądry

Sekretarz Gminy - Hanna Wrzaskowska

Skarbnik Gminy - Lidia Lebizon

Zastępca Skarbnika Gminy - Agnieszka Minc 

 

Urząd Gminy Gniezno

al.Reymonta 9-11
62-200 GNIEZNO

tel: 061 4245750
fax: 061 4245751

e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

czynny: poniedziałek - piątek
poniedziałek od 800 do 1600
wtorek-piątek od 700 do 1500

Nr konta bankowego:
PKO BP O/Gniezno
26 1020 4115 0000 9002 0004 0832

NIP: 784-229-97-18

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła