Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Gniezno są:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

 

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła