Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła