baner

Kurenda - demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Gniezno informuje o możliwości składania wniosków o sfinansowanie (w wysokości 100% całościowych kosztów zadania) demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl) w zakładce Formularze oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – Biuro Obsługi Klienta.

Wnioski o sfinansowanie wraz z załącznikami składać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno w terminie do 25 kwietnia 2022 r.(w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność rolniczą) oraz do 15 września 2022 r. (w pozostałych przypadkach).

Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą wg kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na lata 2021-2022.

azbest

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła