Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia i komunikaty publikowane są na stronie BIP (kliknij tutaj)

Ogłoszenia archiwalne

15.05.2015 - Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w gminie Gniezno - raport

15.11.2013 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno.
28.10.2013 - Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.

05.07.2013 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
10.05.2013 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno 
08.05.2013 - Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie.
19.04.2013 - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia na terenie Gminy Gniezno. 
28.03.2013 - Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno.
08.03.2013 - Ogłoszenie o naborze do pracy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno.
07.12.2012 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Obórka 
07.12.2012 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiniec
12.09.2012 - Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
22.08.2012 - Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości Obórka
18.05.2012 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012.
11.05.2012 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiniec.
13.04.2012 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Obórka.
27.03.2012 - VI   przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych
23.03.2012 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiniec
13.02.2012 - Projekt Planu Odnowy Miejscowości Goślinowo na lata 2012-2019 (plik pdf)
24.01.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno
04.12.2009 - Konkurs na stanowisko Asystenta koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu    Społecznego
30.11.2009 - Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w referacie urbanistyki, budownictwa, infrastruktury technicznej, gospodarowania mieniem komunalnym i ochrony środowiska
21.12.2009 - Informacja w sprawie naboru do pracy
29.12.2009 - Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystenta
29.12.2009 - Informacja o wyniku naboru do pracy w referacie urbanistyki
29.12.2009 - Ogłoszenie o naborze do pracy w referacie urbanistyki (plik pdf  lub plik doc   )
30.04.2010 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno(plik pdf)
20.05.2010 - Ogłoszenie o naborze do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pełna informacja tutaj - plik pdf )
21.06.2010 - Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf)
05.11.2010 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno(plik pdf)

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła