Archiwum

 
 • Wybór kandydata do pracy w referacie urbanistyki, budownictwa, infrastruktury technicznej, gospodarowania mieniem komunalnym i ochrony    środowiska
 • Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór kandydata do pracy w referacie urbanistyki, budownictwa, infrastruktury technicznej, gospodarowania mieniem komunalnym i ochrony środowiska
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec.
 • Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.(plik pdf)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego - Kierownik GOPS
 • Informacja Wójta Gminy Gniezno o zgłaszaniu kandydatów do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym lub od nieruchomości w wysokości ponad 500,00 zł w 2006 roku.
 • Wykaz osób fizycznych, u których zostały zastosowane ulgi z tytułu nabycia gruntów lub ulgi inwestycyjne w wysokości powyżej 500 zł w 2006 roku. 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22.02.2007r. - DZIAŁKI 
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego - referat finansowo-księgowy 
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego
 • Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na terenie położonym we wsi Lulkowo i Kalina(pdf) 
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Jankowo Dolne(pdf)  
 • Ogłoszenie o przetargu w formie rokowań - Mączniki
 • Ogoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym - Jankowo Dolne i Lubochnia
 • Ogłoszenie o ponownym naborze kandydatów do pracy - referat urbanistyki.
 • Działki - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym 
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy - referat urbanistyki.
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy - referat finansowo - księgowy.
 • Zarządzenie Nr 09/06 Wójta Gminy Gniezno z dnia 08.08.2006 r.
 • Działki Jankowo Dolne i Lubochnia - Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym(pdf)
 • Działki Mączniki, Kalina, Strzyżewo Kościelne - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym(pdf)
 • Działki Jankowo Dolne i Lubochnia - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym(pdf)
 • Działki Kalina i Obora - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
 • Stacja bazowa telefonii komórkowej - Osiniec
 • Stacja bazowa telefonii komórkowej - Modliszewko
 • Stacja bazowa telefonii komórkowej ERA
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy
 • Obwieszczenie o budowie dróg gminnych
 • Obwieszczenie o budowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej.
 • Zawiadomienie o oświetleniu - Piekary
 • Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Gniezno z dnia 31 sierpnia 2005
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2005 - obwody głosowania
 • Zgłoszenie kandydata do OKW
 • Obwieszczenie z 05.V.2005
 • Obwieszczenie z 27.IV.2005
 • Obwieszczenie z 04.IV.2005
 • Informacja Wójta Gminy Gniezno z 10.XII.2004
 • Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Gniezno z 20.XII.2004
 • Obwodowe Komisje Wyborcze
 • Aktualne programy

  Akademia Kompetencji Cyfrowych
  Zdalna Szkoła +
  Senior +
  fundusze2014-2018
  Inwestowanie w kształcenie
  Maluch +
  Liderzy Konsultacji Społecznych
  Zdalna Szkoła
  Akademia Kompetencji Cyfrowych
  Zdalna Szkoła +
  Senior +
  Inwestowanie w kształcenie
  Maluch +
  Liderzy Konsultacji Społecznych
  Zdalna Szkoła