3

Informacja Wójta Gminy  Gniezno z dnia 10 grudnia 2004 r.
 Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 215 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informacje o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień
16 stycznia 2005 r.

Obwód Nr

           Granice obwodu głosowania    Siedziba Obwodowej     Komisji  Wyborczej
       1.           2.            3.              4.            5. Jankowo Dolne, Lulkowo, Ganina,Strzyżewo Paczkowe, StrzyżewoSmykowe, Strzyżewo Kościelne Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka, Osiniec, Lubochnia, Wierzbiczany, Kalina  Skiereszewo, Braciszewo, Dalki, Piekary,Obora, Obórka, Mnichowo    Goślinowo, Dębówiec, Wełnica, Modliszewko, Łabiszynek  Zdziechowa, Mączniki, Pyszczyn, Pyszczynek, Krzyszczewo,Napoleonowo,Modliszewo Szkoła PodstawowaJankowo DolneTel. 424-57-74 Szkoła PodstawowaSzczytniki DuchowneTel. 424-57-73 Świetlica WiejskaPiekaryTel. 0507-822-114Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  Szkoła PodstawowaGoślinowoTel. 424-57-76 Szkoła PodstawowaZdziechowaTel. 427-16-13
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 stycznia 2005 r. w godz. 6.00 – 20.00Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.                                                                                                                              Wójt Gminy Gniezno /-/  Włodzimierz Leman

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła