8

Obwody głosowania


                                         
INFORMACJA WÓJTA  GMINY  GNIEZNO
                                                      
z dnia 16 sierpnia 2005R.

 Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja  Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn.zm.),art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 47, poz. 544 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gniezo Nr 273/XXXII/02 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, podaje się  do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach  obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gniezno w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień    25 września 2005r oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2005r.

Obwód Nr

Granice obwodu głosowania

   Siedziba Obwodowej Komisji  Wyborczej

1

Jankowo Dolne, Lulkowo, Ganina,
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo
Smykowe, Strzyżewo Kościelne

Szkoła Podstawowa
Jankowo Dolne
Tel. 424-57-74

2  Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka, Osiniec, Lubochnia, Wierzbiczany, Kalina Szkoła Podstawowa
Szczytniki Duchowne
Tel. 424-57-73
3 Skiereszewo, Braciszewo, Dalki, Piekary,
Obora, Obórka, Mnichowo
Świetlica Wiejska Piekary
Tel. 0504-220-451

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 Goślinowo, Dębówiec, Wełnica, Modliszewko, Łabiszynek Szkoła Podstawowa Goślinowo
Tel. 424-57-76
5 Zdziechowa, Mączniki, Pyszczyn, Pyszczynek, Krzyszczewo, Napoleonowo, Modliszewo Szkoła Podstawowa Zdziechowa
Tel. 427-16-13

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu  oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lokale wyborcze otwarte będą  w godz. 600 – 2000.

Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.

                                                                Wójt Gminy Gniezno

                                                                Włodzimierz Leman

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła