Informacja Wójta

 

I N F O R M A C J A:

Wójt  Gminy  Gniezno  informuje,  że  dnia  16.04.2008  r.  wywiesił  do  publicznej  wiadomości  na  okres  21  dni  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Gniezno,  Al.  Reymonta  2  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła