Ogłoszenie o podjęciu decyzji środowiskowej

Tekst ogłoszenia (pdf) - dotyczy - Budowa i eksploatacja stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec. 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła