Zwalczania choroby Aujeszkyego

Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu gnieźnieńskiego 20080512

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła