Aktualności w skrócie...

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

Ostrzeżenie meteorologiczne 16-17.02.2020

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h

Oświadczenie Rady Gminy Gniezno

Oświadczenie przyjęte podczas XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno dnia 14 lutego 2020 roku.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Akty prawne - uchwały

Uchwała nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Uchwała nr LIV/362/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno. 

Uchwała Nr XLI/287/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr X/72/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/71/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr X/70/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

Uchwała Nr IX/60/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr IX/59/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/243/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/225/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr XXXI/225/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/242/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXXI/224/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXXII/244/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Uchwała Nr XXXI/226/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Uchwała Nr XXXI/223/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i agospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.Uchwała Nr NR XXXII/232/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.