Aktualności w skrócie...

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Podatek akcyzowy

Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Badania statystyczne

Badania ankietowe na terenie Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Akty prawne - uchwały

1.Uchwała Nr NR XXXII/232/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

2.Uchwała Nr XXXI/223/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i agospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.Uchwała Nr XXXI/226/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

4.Uchwała Nr XXXII/244/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

5.Uchwała Nr XXXI/224/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

6.Uchwała Nr XXXII/242/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

7.Uchwała Nr XXXI/225/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.Uchwała Nr XXXII/243/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/225/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9.Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.Uchwała Nr IX/59/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.Uchwała Nr IX/60/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

12.Uchwała Nr X/70/2015 z 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

13.Uchwała Nr X/71/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

14.Uchwała Nr X/72/2015 z 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

16.Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

17.Uchwała Nr XLI/287/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.