Aktualności w skrócie...

Komunikat PCZK

16 marca 2018r. - ostrzeżenie o opadach śniegu

XLVII Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno.

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny "Zespołu Stopy Cukrzycowej"

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Gospodarka odpadami - aktualności

Od 1 stycznia 2018 r - Zmiana sposobu segregacji odpadów Informacja   Ulotka

Informacja w sprawie obowiązku złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za GOK.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2017 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2016 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno  od lutego do czerwca 2016 roku.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki, na terenie Gminy Gniezno w miesiącu styczniu 2016 roku.

Kurenda w sprawie zbórki odpadów wielkogabarytowych - 01.10.2015

Druk przekazu - 03.06.2014

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska

Zasady optymalnej segregacji 

Uzasadnienie korekty deklaracji_09072013

Kurenda_25062013

Ulotka_str_1

Ulotka_str_2 


Rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

1.Pismo przewodnie.

2.Wzór deklaracji (plik pdf) (plik doc).

3.Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy.

4.Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości.

5.Selektywne zbieranie odpadów

6.Uchwała Nr NR XXXII/232/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

7.Uchwała Nr XXXI/223/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i agospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.Uchwała Nr XXXI/226/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

9.Uchwała Nr XXXII/244/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

10.Uchwała Nr XXXI/224/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

11.Uchwała Nr XXXII/242/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

12.Uchwała Nr XXXI/225/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.Uchwała Nr XXXII/243/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/225/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.