Aktualności w skrócie...

XLIX Sesja Rady Gminy

XLIX Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

CEIDG - 19 maja 2018 upływa termin ...

Uwaga! Upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w CEIDG. .

POWER 2018

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Gospodarka odpadami - aktualności

Od 1 stycznia 2018 r - Zmiana sposobu segregacji odpadów Informacja   Ulotka


ROK 2018

materiały i informacje obowiązujące w 2018 roku


Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno posesje niezamieszkałe - RYCZAŁTY

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2018 roku – Miejsca trudno dostępne - aktualizacja z dnia 2 kwietnia 2018

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2018 roku.

 


Informacje archiwalne

materiały i informacje obowiązujące w latach ubiegłych


 

Informacja w sprawie obowiązku złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za GOK.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2017 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2016 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno  od lutego do czerwca 2016 roku.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki, na terenie Gminy Gniezno w miesiącu styczniu 2016 roku.

Kurenda w sprawie zbórki odpadów wielkogabarytowych - 01.10.2015

Druk przekazu - 03.06.2014

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska

Zasady optymalnej segregacji 

Uzasadnienie korekty deklaracji_09072013

Kurenda_25062013

Ulotka_str_1

Ulotka_str_2 


Rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

1.Pismo przewodnie.

2.Wzór deklaracji (plik pdf) (plik doc).

3.Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy.

4.Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości.

5.Selektywne zbieranie odpadów