Aktualności w skrócie...

Kurenda

Urząd Gminy Gniezno informuje, że zatwierdzony został Regulamin finansowania realizacji przedsięwzięcia pn.„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego".

XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11.

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o naborach

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla domków letniskowych

Rejon
Maj 2017r.
Czerwiec 2017r.
Lipiec 2017r.
Sierpień 2017r. Wrzesień 2017r.
 Działki
niezamieszkałe
– ryczałt

zmieszane
odpady
komunalne

13 i 27

zmieszane
odpady
komunalne

10 i 24

zmieszane
odpady
komunalne

8 i 22

zmieszane
odpady
komunalne

5 i 19

zmieszane
odpady
komunalne

2. 16 i 30

 Dębówiec  selektywna
- worki 31
selektywna
- worki 30
selektywna
- worki 31
selektywna
- worki 31
selektywna
- worki 29
 Jankowo Dolne  selektywna
- worki 30
selektywna
- worki 29
selektywna
- worki 28
selektywna
- worki 30
selektywna
- worki 28
 Kalina
 Lubochnia selektywna
- worki 29
selektywna
- worki 28
selektywna
- worki 27
selektywna
- worki 29
selektywna
- worki 27
 Wierzbiczany selektywna
- worki 26
selektywna
- worki 27
selektywna
- worki 26
selektywna
- worki 28
selektywna
- worki 26