Aktualności w skrócie...

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja"

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o szkoleniach i naborach

LV Sesja Rady Gminy

LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Podsumowanie

 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Podsumowanie

      Strategia Rozwoju Gminy Gniezno nie jest przepisem na polepszenie się sytuacji gospodarczej i społeczne Gminy, ale stanowi wykaz celów, zadań i działań, których realizacja powinna pozytywnie na tą sytuację wpływać.
Największym sukcesem Strategii Rozwoju Gminy Gniezno będzie sukcesywne wdrażanie jej w życie. Ważne też, aby stworzony dokument był narzędziem służącym do celowego, wieloletniego oddziaływania władz samorządowych na rozwój gminy jako całości.
Nie ma złych strategii rozwoju, są tylko strategie nie realizowane.