Aktualności w skrócie...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kiermasz świąteczny

17 kwietnia, na parterze budynku Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny

Strajk w szkołach

Informacja dotycząca strajku w placówkach oświatowych Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Opłaty i zasady wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019 rok.

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok.  

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Cena skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018 rok.

Wzory formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 rok.

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016 r

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok

Stawki podatku od środków transportu na 2016 rok

Uchwała Nr XII/86/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez PUH "WODKAN" w Gnieźnie

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przaz Spółdzielnię Mieszkaniową w Łabiszynku

Nowy Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego

Fundusz sołecki na 2016 r. - informacja