Aktualności w skrócie...

III Sesja Rady Gminy

III Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

LGD "Trakt Pistów" - ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie numer 11/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Biuro Rady

Biuro Rady Gminy
al Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
Pokój Nr 8

Mirosława Szyda
tel: 61 4245759

Do zadań Biura Rady Gminy Gniezno należy:

 a). obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, Komisji Rady i radnych,
 b).prowadzenie:
    - rejestru i zbioru aktów prawnych Rady,
    - rejestrów wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 c).przekazywanie Wójtowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 d).zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
 e).obsługa organizacyjno-merytoryczna rady a w szczególności:
    - prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał,
    - nadzór nad zgodnością uchwał z prawem,
    - kierowanie uchwał do realizacji merytorycznym wydziałom,
    - zapewnienie warunków lokalowych oraz wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe,
 f).przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych,
 g).współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,
 h).śledzenie programów rządowych oraz procesów legislacyjnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wykonywanymi  
    zadaniami oraz podejmowanie wynikających z nich działań dostosowawczych.