Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami. Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

VII edycja konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Maria Jolanta Brykczyńska

Maria Jolanta Brykczyńska
Radny Komitetu Wyborczego "Przyjazna Gmina Gniezno"

Oświadczenie majątkowe

 Wykształcenie: - wyższe , Uniwersytet Przyrodniczy
 Praca:
- emeryt, organizacje pozarządowe
 Rocznik: -1954
 Stan cywilny: - mężatka
 Zainteresowania: - turystyka rowerowa, brydż, literatura piękna

  Okręg wyborczy Nr 6: - Kalina, Lubochnia, Wierzbiczany
  Kontakt: mariabrykczynska@op.pl;                       tel:693423720
  Dyżury:  kliknij tutaj
  Komisje: Komisja Oświaty