Aktualności w skrócie...

XIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

XIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 8:00

Świetlice w Gminie Gniezno

Rusza strona internetowa poświęcona wynajmowi świetlic wiejskich w Gminie Gniezno.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Gniezno

W dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz. 800 Komisji Oświaty rozpocznie objazd Szkół gminnych. 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.  

W dniu 09 sierpnia 2019r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.   

W dniu 06 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 800 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 14 czerwca 2019r. o godz.1030 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12.00 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy. W planie posiedzenia jest wizytacja szkoły w Zdziechowie, ZZO w Lulkowie, terenów inwestycyjnych w Lulkowie i Kalinie oraz przystani wodnej w Lubochi. 

W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8.15 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13.30 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Goślinowie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na które zaproszeni zostaną opiekunowie świetlic. Tematem posiedzenia będzie dyskusja nt.: Roli opiekunów świetlic wobec zmieniających się warunków ich funkcjonowania.

W dniu 4 kwietnia 2019r. o godz.1300 oraz 5 kwietnia 2019r. o godz.1300 odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno.

W dniu 28 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 21 marca 2019r. o godz.1200 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 20 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.  

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.930 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1130 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia, które odbędzie się w Zdziechowie będzie przegląd realizowanej w tej miejscowości inwestycji oraz stopień zaawansowania prowadzonych robót.
Plan wyjazdowego posiedzenia:
- 1130 wizyta w starym budynku szkoły
- 1150 przegląd stopnia zaawansowania budowy kompleksu szkolnego
- 1220 wspólne posiedzenie komisji w budynku sali sportowej
- dyskusja z udziałem Wójta, Skarbnika, inspektora nadzoru, pracownika działu inwestycji
- 1330 zakończenie posiedzenia

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1400 odbyło się szkolenie dla Radnych pt."Status prawny Radnego". Szkolenie w ramach składki członkowskiej wnoszonej przez Gminę Gniezno do Stowarzyszenia WOKISS poprowadzi specjalista wyznaczony przez to stowarzyszenie. 

W dniu 24 stycznia 2019r. o godz.1300odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 25 stycznia 2019r. o godz.1000 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 29 stycznia 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz.1200 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.