Aktualności w skrócie...

Stypendia dla najlepszych - 2017

16 października w Urzędzie Gminy spotkali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie - Wójt Gminy przyznał stypendia.

PKS informuje

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS.

OHP

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP prowadzi nabór kandydatów na BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy":

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

XLVIII Sesja Rady Gminy Gniezno w dniu 27 maja 2010 roku

SPIS UCHWAŁ


XLVIII/469/10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako  
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

XLVIII/470/10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w miejscowościach Mączniki, Obórka i Zdziechowa.

XLVIII/471/10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. 
Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wdociągowo - kanalizacyjnego.

XLVIII/472/10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjnego

XLVIII/473/10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

XLVIII/474/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych we wsi Jankowo Dolne.

XLVIII/475/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej we wsi Lulkowo Gm. Gniezno.

XLVIII/476/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej we wsi Winiary dz. nr 11.

XLVIII/477/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany dz. nr 152 i 154.

XLVIII/478/10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia.

XLVIII/479/10 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gniezno