Aktualności w skrócie...

Działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział VIII - Tryb pracy Wójta

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział VIII - Tryb pracy Wójta

§ 113.

Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 114.

Wójt uczestniczy w sesjach Rady

§ 115.

Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 116.

Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 113 - § 114 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.