Aktualności w skrócie...

Zawiadomienie

Zawiadomienia o zamiarze wykonywania badań geofizycznych.

IV Sesja Rady Gminy

IV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział X - Pracownicy samorządowi

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział X - Pracownicy samorządowi

§ 122.

W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:
* kierownicy jednostek organizacyjnych
* kierownicy referatów
* pracownicy samodzielnych stanowisk
mianować można pracownika po 25 latach nienagannej pracy w tym co najmniej 10 lat w administracji.