Aktualności w skrócie...

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja"

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o szkoleniach i naborach

LV Sesja Rady Gminy

LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział X - Pracownicy samorządowi

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział X - Pracownicy samorządowi

§ 122.

W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:
* kierownicy jednostek organizacyjnych
* kierownicy referatów
* pracownicy samodzielnych stanowisk
mianować można pracownika po 25 latach nienagannej pracy w tym co najmniej 10 lat w administracji.