Aktualności w skrócie...

Komunikat PCZK

16 marca 2018r. - ostrzeżenie o opadach śniegu

XLVII Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno.

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny "Zespołu Stopy Cukrzycowej"

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział XI - Postanowienia końcowe

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział XI - Postanowienia końcowe

§ 123.

Traci moc uchwała Nr 206/XXII/2001 Rady Gminy z dnia 28.08.2001. Statut Gminy Gniezno.

§ 124.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.