Aktualności w skrócie...

Badania statystyczne GUS

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Fundusze Europejskie

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu organizuje w dniu 31 stycznia 2018 r spotkanie informacyjne.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział XI - Postanowienia końcowe

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział XI - Postanowienia końcowe

§ 123.

Traci moc uchwała Nr 206/XXII/2001 Rady Gminy z dnia 28.08.2001. Statut Gminy Gniezno.

§ 124.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.