Aktualności w skrócie...

LGD "Trakt Pistów" - ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie numer 11/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami.

Główny Lekarz Weterynarii informuje

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Uchwała Rady Gminy Gniezno

 

Statut Gminy Gniezno

Uchwała 15/III/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 11.12.2002r.
w sprawie Statutu Gminy Gniezno

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje:

STATUT GMINY GNIEZNO

Spis treści:

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II - GMINA
ROZDZIAŁ III - JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY
ROZDZIAŁ V - TRYB PRACY RADY

 • Sesje Rady
 • Przygotowanie sesji
 • Przebieg sesji
 • Uchwały
 • Procedura głosowania
 • Komisje Rady
 • Radni
 • Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ VI - ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Organizacja Komisji Rewizyjnej
 • Zasady kontroli
 • Tryb kontroli
 • Protokoły kontroli
 • Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VII - ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH
ROZDZIAŁ VIII - TRYB PRACY WÓJTA
ROZDZIAŁ IX - ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA
ROZDZIAŁ X - PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
ROZDZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE