Aktualności w skrócie...

Komunikat PCZK

16 marca 2018r. - ostrzeżenie o opadach śniegu

XLVII Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno.

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny "Zespołu Stopy Cukrzycowej"

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51


 SKIERESZEWO

Sołtys:

ROMAN SOLAREK

Rada Sołecka:

Emilia Walczak
Krystyna Budzyńska
Adam Zieliński

   
 

 

 

Mapa

 

 

 
 

STATUT SOŁECTWA
SKIERESZEWO


Rozdział I
Nazwa i teren działania

§1.Sołectwo Skiereszewo jest jednostką pomocniczą gminy Gniezno utworzoną przez Radę Gminy Gniezno w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy Gniezno.
1.Mieszkańcy Sołectwa wspólnie z mieszkańcami innych sołectw i osiedli gminy Gniezno tworzą wspólnotę samorządową gminy Gniezno.
2.Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Skiereszewo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,- uchwały Nr 15/III/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie Statutu Gminy Gniezno,
  - niniejszego statutu.
§2.Sołectwo obejmuje obszar wsi Skiereszewo 

(ciąg dalszy STATUTU - kliknij tutaj)