Aktualności w skrócie...

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Od 25 maja br. obowiązują nowe zasady przyjmowania klientów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Wypełniając obowiązek pomocy obywatelowi, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Gminy Gniezno wznawia z dniem 25.05.2020 r. bezpośrednią obsługę klientów z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1. Przyjmowanie spraw odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku urzędu.

2. Wszystkich klientów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

3. Dezynfekcję rąk należy przeprowadzić po wejściu na teren budynku, korzystając ze środków dezynfekcyjnych w urzędzie.

4. W przypadku konieczności załatwienia sprawy na miejscu, wymagane jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się z obsługą właściwego referatu.

5. Każdy klient przyjmowany będzie przez pracownika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzony.

 

6. Zachęcamy klientów do kontaktu z poszczególnymi komórkami urzędu poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

 

Wnioski  do Urzędu można:

 1. Wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
 2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
 3. Wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się  przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.


Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51


Telefony

Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137

Sekretariat Wójta: 61 424 57 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70

Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66

Zamówienia publiczne: 61 424 57 53

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56

Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57

Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468

Księgowość: 61 424 57 61

Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

22-05-2020

Informacja o XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 22 maja 2020 r.

 

Informacja

o XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję w trybie zdalnym XXV Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020r.  o godz. 13.00  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniezno

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniezno

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej Gminy Gniezno

c)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie Gniezno

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

22-05-2020

Ratujmy pszczoły - łąka kwietna w Gminie Gniezno

Ratujmy pszczoły 🐝🐝🐝 łąka kwietna w Gminie Gniezno 🌼🌼🌼
 
W ramach działań proekologicznych na rzecz ratowania pszczół przystępujemy do projektu sadzenia "łąki kwietnej". Na łąkach, w ogrodach, na balkonach, w donicach można zasiać rośliny miododajne 🍯 Firma Saatbau przekazała Gminie Gniezno nasiona roślin pod nazwą pszczeli pożytek, z których przygotowaliśmy ok. 450 saszetek dla mieszkańców gminy. Jest to mieszanka roślin miododajnych, które przy sprzyjających warunkach kwitną przez większość miesięcy w roku 🌞 Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy, uprawę roślin i pomoc w ratowaniu najpożyteczniejszych owadów.Wsparcie akcji stanie się także okazją do ukwiecenia najbliższego otoczenia. Nasiona dostępne będą u sołtysów wsi do wyczerpania zapasów.
Składamy podziękowania Maciejowi Smarujowi za pomoc w zorganizowaniu tej szczytnej akcji, a także sołtysom za pomoc w rozprowadzeniu saszetek 👍
 
 
12-05-2020

PSZOK w Lulkowie ponownie otwarty od 13.05.2020 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy Gniezno

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że od dnia 13.05.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lulkowie zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy Gniezno.

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lulkowie czynny jest w każdą sobotę miesiąca w godz. od 10:00 do 12:00 oraz w każdą środę miesiąca w godz. od 10:00 do 13:00 (z wyjątkiem świąt).

11-05-2020

Opieka przedszkolna na terenie Gminy Gniezno

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organy prowadzące mogą otworzyć: inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych od środy 6 maja br.
Ponieważ wszystkie placówki muszą stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to wymaga odpowiedniego przygotowania, Gmina Gniezno planuje otworzyć prowadzone przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych od 11 maja br.
W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w gminnych placówkach oświatowych, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli opracowane zostały procedury postępowania i nowa organizacja pracy placówek. W ramach przygotowań do ponownego uruchomienia placówek zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników oraz ustalono warunki organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).
Gmina Gniezno podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, wspomóc powracających do pracy i obowiązków zawodowych  mieszkańców, zapewniając opiekę pozostającym w domu ich dzieciom.
Zwracamy uwagę, że z opieki w przedszkolu mogą skorzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a przede wszystkim są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ponieważ bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę jest priorytetem, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno będą otwarte tylko w warunkach spełniana wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 11 maja 2020 r. na terenie placówek przedszkolnych Gminy Gniezno, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

07-05-2020

Otwarty konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że 30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą", skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich.  Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych województwa wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Oferty realizacji zadania publicznego można składać do 26 maja (wtorek) br. do godz. 15.30.

Tak jak w latach ubiegłych oferty (poza tradycyjną wersją papierową - zaklejona koperta z dopiskiem „Nasza wieś, nasza wspólną sprawą") należy również złożyć za pomocą platformy elektronicznej Witkac.pl dostępnej za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.pl.

Ogłoszenie konkursu można znaleźć na stronie BIP:

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-1

oraz na stronie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" 

https://wow.umww.pl/konkursy-dla-ngo/nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-2020-viii-edycja/
05-05-2020

XXIV Sesja Rady Gminy Gniezno

                     Gniezno, dnia 23 kwietnia  2020 r.

 

Informacja

o XXIV Sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z późn.zm.) zwołuję w trybie zdalnym XXIV Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz.13.00.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski Radnych do porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno

b) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

c) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w Gminie Gniezno

d) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie Gniezno

e) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w Gminie Gniezno

f) utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

g) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go 

    do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

       Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

  9. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Zdziechowie za 2019rok. 

 10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Zamknięcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

 

Sesja w dniu 30.04.2020 r. będzie transmitowana na kanale YouTube Gminy Gniezno pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCespsW6zcbEvS4BbzGDOhfQ

 

 

  

23-04-2020

25 nowych laptopów jest już w szkołach Gminy Gniezno

25 nowych laptopów trafiło do szkół z terenu Gminy Gniezno. Dzięki dofnansowaniu w wysokości 69 800,00 zł w ramach projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gniezno zakupiła niezbędny sprzęt do realizacji nauczania zdalnego. Laptopy zostaną rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają tego rodzaju sprzętu. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.
 

15-04-2020

Pakiety ochronne dla mieszkańców gminy

Drodzy Mieszkańcy, od jutra tj. 15 kwietnia br. Gmina Gniezno rozpocznie dostarczanie do mieszkańców pakietów ochronnych - maseczek wielokrotnego użytku oraz rękawic. Pakiety są bezpłatne, trafią bezpośrednio do miejsc zamieszkania naszych mieszkańców, w sposób bezpieczny, bez konieczności kontaktu z domownikami. Znajdziecie je Państwo w skrzynkach pocztowych, na furtce w posesji bądź klamce drzwi do mieszkania. Do dostarczania zaangażowani są druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Gniezno, którzy będą umundurowani, dzięki czemu łatwo ich rozpoznamy. Planujemy do końca bieżącego tygodnia dostarczyć wszystkim mieszkańcom te konieczne w tym czasie rzeczy.

 

W przypadku nieotrzymania pakietu zapotrzebowanie można zgłosić do sekretariatu Gminy Gniezno tel. 61 424 57 50.

Bądźcie bezpieczni

 

14-04-2020

Ważny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym prosi o pilny kontakt telefoniczny z Państwową Inspekcją Sanitarną w Gnieźnie osoby, które w dniu 27 marca 2020r. (piątek) w godz. od 10.00 do 11.00 przebywały w budynku Przychodni POZ ul. Jeziorna 13 w Gnieźnie na klatce schodowej oraz pomieszczeniach na parterze budynku.

tel: (61) 426 22 42,
tel: (61) 426 22 43.

W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy: 693 02 33 55.

13-04-2020

Posiadasz kompostownik przydomowy? Skorzystaj z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnych

Od 1 kwietnia br. weszły w życie nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów wynosi 26 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość.
Istnieje możliwość skorzystania od dnia dzisiejszego z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych .
Aby skorzystać z ulgi należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://urzadgminy.gniezno.pl/zasoby/files/formularze/2020/podatki/uchwala-wzor-deklaracji.pdf).
Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno (urna), przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 61 424 57 62 lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
 

01-04-2020

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Komunikat

STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie

powiatu gnieźnieńskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

w terminie od 1 do 11 kwietnia 2020 roku (z możliwością przedłużenia) zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej wg harmonogramu:

 

Data dyżuru

Miejsce

Godziny

Prawnik i numer telefonu / e-mail

1 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 663222348

1 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

1 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

1 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 607382960

e-mail: mtalarska.kanc@gmail.com

1 kwietnia 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 537107481 

1 kwietnia 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 721149188

2 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

2 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

2 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188

2 kwietnia 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 537107481

2 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 607992068

e-mail: radca.prawny@poczta.onet.eu

2 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

3 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 721149188

3 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 696999578

e-mail: radca.lubowo@gmail.com

3 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 663222348

3 kwietnia 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 721149188

6 kwietnia 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

6 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 668139412

e-mail: halina.hendrysiak@onet.pl

6 kwietnia 2020 r.

Kłecko

14.00-18.00

tel. 537107481 

6 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

09.00-13.00

tel. 721149188

6 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 663222348

6 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

7 kwietnia 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

7 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 510345460

e-mail: lukasowczarzak@gmail.com

7 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 721149188

7 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

7 kwietnia 2020 r.

Łubowo

14.00-18.00

tel. 663222348

7 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

8 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

8 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

8 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 721149188

8 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

8 kwietnia 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 663222348

8 kwietnia 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

9 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

9 kwietnia 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 721149188

9 kwietnia 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

9 kwietnia 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 783332488

e-mail: biuro@kozlowskakancelaria.pl

10 kwietnia 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 663222348

10 kwietnia 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

10 kwietnia 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 721149188

10 kwietnia 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 663222348

10 kwietnia 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 730742524

e-mail: adw.marcinkaczynski@gmail.com

10 kwietnia 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 537107481 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

   zadzwonić pod wskazany w HARMONOGRAMIE numer telefonu lub przesłać na wskazany w HARMONOGRAMIE adres mailowy skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady,

   możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej na adres e-mail: obywatelski@powiat.gniezno.pl

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania poniżej na stronie onternetowej: www.powiat.gniezno.pl

 

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszych stronach: www.bip.powiat.gniezno.pl, www.powiat.gniezno.pl

 

 

31-03-2020

Świadczenia chorobowe dla osób powracających z zagranicy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus".

 

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

26-03-2020

Ograniczenie poruszania się od 25 marca 2020 r. w związku z epidemią


Od 25 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

 
W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

gov.pl/koronawirus
 
 
 
 
 
 
 
25-03-2020

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy - informuje Marlena Nowicka - rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus".

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

22-03-2020

Informacja o odwołaniu sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii sesja Rady Gminy i posiedzenia Komisji zaplanowane do 31.03.2020 r. zostają odwołane.

Mariusz Nawrocki
Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

23-03-2020

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Komunikat STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie

powiatu gnieźnieńskiego

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

w terminie od 16 do 27 marca 2020 roku (z możliwością przedłużenia) zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej wg harmonogramu (poniżej)

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszych stronach: www.bip.powiat.gniezno.pl, www.powiat.gniezno.pl

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (pdf)

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miesiącu marcu 2020 roku

 

 

Data dyżuru

 

Miejsce

Godziny

Prawnik i numer telefonu/e-mail

13 marca 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 667273533 

13 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 663222348

16 marca 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

16 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 668139412

e-mail: halina.hendrysiak@onet.pl

16 marca 2020 r.

Mieleszyn

09.00-13.00

tel. 607992068

e-mail: radca.prawny@poczta.onet.eu

16 marca 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

16 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 667273533

16 marca 2020 r.

Kłecko

14.00-18.00

tel. 663222348

17 marca 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

17 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 510345460

e-mail: lukasowczarzak@gmail.com

17 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 607382960

e-mail: mtalarska.kanc@gmail.com

17 marca 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

17 marca 2020 r.

Łubowo

14.00-18.00

tel. 667273533

17 marca 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 660766165

17 marca 2020 r.

Kiszkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

18 marca 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

18 marca 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 537107481 

18 marca 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 721149188

18 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 607382960

e-mail: mtalarska.kanc@gmail.com

18 marca 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

18 marca 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 721149188

19 marca 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 601968220

e-mail: radoslaw.szczepaniak86@wp.pl

19 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

19 marca 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

19 marca 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 607992068

e-mail: radca.prawny@poczta.onet.eu

19 marca 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 721149188 

19 marca 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188 

20 marca 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 721149188 

20 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 663222348

20 marca 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 663222348

20 marca 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 660766165

e-mail: kancelarialuczak@gmail.com

20 marca 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 696999578

e-mail: radca.lubowo@gmail.com

20 marca 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

20 marca 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 721149188

23 marca 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 663222348

23 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 668139412

e-mail: halina.hendrysiak@onet.pl

23 marca 2020 r.

Mieleszyn

09.00-13.00

tel. 721149188

23 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 537107481 

23 marca 2020 r.

Kłecko

14.00-18.00

tel. 663222348

23 marca 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 721149188 

24 marca 2020

Gniezno

08.00-12.00

tel. 663222348

24 marca 2020

Gniezno

15.00-19.00

tel. 510345460

e-mail: lukasowczarzak@gmail.com

24 marca 2020

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 601707670

e-mail: zygpil@wp.pl

24 marca 2020 r.

Łubowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

24 marca 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 721149188 

24 marca 2020 r.

Kiszkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

24 marca 2020 r.

Mieleszyn

09.30-13.30

tel. 721149188 

25 marca 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 537107481 

25 marca 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 662754997

e-mail: adk@prawnik.gniezno.pl

25 marca 2020 r.

Żydowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

25 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 601707670 e-mail: zygpil@wp.pl

25 marca 2020 r.

Witkowo

13.00-17.00

tel. 721149188 

25 marca 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 692363472

e-mail: adwokat-lykowski@o2.pl

26 marca 2020 r.

Gniezno

07.00-11.00

tel. 601707670

e-mail: zygpil@wp.pl

26 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 784180707

e-mail: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

26 marca 2020 r.

Trzemeszno

13.00-17.00

tel. 601707670

e-mail: zygpil@wp.pl

26 marca 2020 r.

Niechanowo

14.00-18.00

tel. 721149188 

26 marca 2020 r.

Witkowo

14-00-18.00

tel. 663222348

26 marca 2020 r.

Czerniejewo

09.00-13.00

tel. 721149188 

27 marca 2020 r.

Żydowo

09.00-13.00

tel. 721149188 

27 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 537107481 

27 marca 2020 r.

Mieleszyn

11.00-15.00

tel. 537107481 

27 marca 2020 r.

Łubowo

09.00-13.00

tel. 730742524

e-mail: adw.marcinkaczynski@gmail.com

27 marca 2020 r.

Kłecko

10.00-14.00

tel. 692363472

e-mail: adwokat-lykowski@o2.pl

27 marca 2020 r.

Kiszkowo

09.00-13.00

tel. 505200648

e-mail: bielickiwojciech@gmail.com

30 marca 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 537107481 

30 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 668139412

e-mail: halina.hendrysiak@onet.pl

30 marca 2020 r.

Mieleszyn

09.00-13.00

tel. 607992068

e-mail: radca.prawny@poczta.onet.eu

30 marca 2020 r.

Witkowo

14.00-18.00

tel. 721149188 

30 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 721149188 

30 marca 2020 r.

Kłecko

14.00-18.00

tel. 537107481 

31 marca 2020 r.

Gniezno

08.00-12.00

tel. 537107481 

31 marca 2020 r.

Gniezno

15.00-19.00

tel. 510345460

e-mail: lukasowczarzak@gmail.com

31 marca 2020 r.

Trzemeszno

09.00-13.00

tel. 607382960

e-mail: mtalarska.kanc@gmail.com

31 marca 2020 r.

Łubowo

14.00-18.00

tel. 537107481 

31 marca 2020 r.

Czerniejewo

14.00-18.00

tel. 721149188 

31 marca 2020 r.

Kiszkowo

14.00-18.00

tel. 663222348

19-03-2020

Zmiana rozkładu jazdy autobusów GPKS sp. z o.o.

GPKS Sp. z o.o. Informuje, że w związku z zaistniałą w kraju sytuacją planujemy z dniem 19.03.2020r wprowadzenie istotnych ograniczeń w obsłudze regularnych przewozów pasażerskich.Poniżej przedstawiamy wykaz połączeń, które będą obsługiwane wyłączniew dni robocze od poniedziałku do piątku.Wprowadzone ograniczenia będą obowiązywały do czasu panowania zagrożenia epidemiologicznego.

LINIA GNIEZNO-TRZEMESZNO

4.55 Trzemeszno - Gniezno

6.10 Gniezno - Trzemeszno

6.50 Trzemeszno - Gniezno

8.40 Gniezno - Trzemeszno

9.15 Trzemeszno - Gniezno

12.25 Gniezno - Trzemeszno

13.05 Trzemeszno - Gniezno

14.20 Gniezno - Trzemeszno

15.10 Trzemeszno - Gniezno

15.15 Gniezno - Trzemeszno

15.55 Trzemeszno - Gniezno

18.25 Gniezno - Trzemeszno

19.00 Trzemeszno - Gniezno

22.10 Gniezno - Trzemeszno  

LINIA GNIEZNO - MIELNO - MIELESZYN - GNIEZNO

6.10 Gniezno - Mielno - Mieleszyn - Gniezno

16.20 Gniezno - Mieleszyn - Mielno - Gniezno  

LINIA GNIEZNO - CZERNIEJEWO p. Pawłowo

5.00 Czerniejewo - Gniezno

6.30 Gniezno - Czerniejewo

7.00 Czerniejewo - Gniezno

8.30 Gniezno - Czerniejewo

9.00 Czerniejewo - Gniezno

12.30 Gniezno - Czerniejewo

13.00 Czerniejewo - Gniezno

14.35 Gniezno - Czerniejewo

15.10 Czerniejewo - Gniezno

15.40 Gniezno - Czerniejewo

16.10 Czerniejewo - Gniezno

18.30 Gniezno - Czerniejewo

19.00 Czerniejewo - Gniezno  

LINIA GNIEZNO - LUBOCHNIA - GNIEZNO

5.00 Wierzbiczany - Gniezno

10.40 Gniezno - Lubochnia - Gniezno

14.10 Gniezno - Lubochnia - Gniezno

15.45 Gniezno - Lubochnia - Gniezno  

LINIA GNIEZNO - STRZYŻEWO PACZKOWE - GNIEZNO

4.50 Strzyżewo P. - Gniezno

6.10 Gniezno - Łukaszewko- Jastrzebowo

6.50 Jastrzębowo - Łukaszewko - Gniezno

10.55 Gniezno - Strzyżewo P.

11.25 Strzyżewo P. - Gniezno

14.20 Gniezno - Strzyżewo P.

14.50 Strzyżewo P. - Gniezno

15.45 Gniezno - Łukaszewko - Jastrzębowo

16.25 Jastrzębowo - Łukaszewko - Gniezno  

LINIA GNIEZNO - MODLISZEWKO - OBÓRKA - GNIEZNO

4.45 Gniezno - Modliszewko - Gniezno

8.45 Gniezno - Obórka - Modliszewko - Gniezno

12.30 Gniezno - Modliszewko - Obórka - Gniezno

14.25 Gniezno - Modliszewko - Obórka - Gniezno

16.30 Gniezno - Modliszewko - Gniezno  

LINIA GNIEZNO - ŻYDOWO - GNIEZNO

6.00 Gniezno - Żydowo

6.15 Żydowo - Gniezno

15.05 Gniezno - Żydowo

15.20 Żydowo - Gniezno

18-03-2020

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców

Informacja prasowa

Dodatkowe infolinie ZUS

6,5 tys. rozmów dziennie w sprawie świadczeń chorobowych związanych z koronawirusem przeprowadzają konsultanci infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz do dyspozycji klientów, chcących uzyskać informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych będą dodatkowe trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.

Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi eksperci  ZUS odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 - 15.00.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także nt. zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to kompleksowa obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a infolinia 22 290 87 03 dotyczy odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS  22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7.00 - 18.00 w dni robocze.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, żeby zapewnić bezpieczeństwo klientów i pracowników, ZUS ograniczył obsługę bezpośrednią w swoich placówkach. Zakład zachęca do kontaktu za pośrednictwem telefonu lub internetu.

- Klienci Zakładu mogą przesyłać pytania także e-mailowo pod adres cot@zus.pl lub przez formularz zapytania ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. We wszystkich placówkach ZUS wyodrębniliśmy strefy, w których każdy może samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów i obsługę spraw w sposób niezakłócony - informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie, będzie dotyczyło składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz sankcji.

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wyśle Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb), tj. doradca_ds_ulg_i_umorzen_poznan2@zus.pl i na tej podstawie ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Gdy nie spełnisz warunków

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Ci ulgi.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń.

II Oddział ZUS w Poznaniu

Siedziba Oddziału w Poznaniu

(61) 874 53 33,
(61) 874 66 52,
502 006 957,
502 006 360

Inspektorat w Gnieźnie

(61) 424 05 78,
(61) 424 06 43, 
502 006 395

Inspektorat w Koninie

(63) 246 67 80,
(63) 246 68 01,
505 143 592

Inspektorat we Wrześni

(61) 437 43 22,
502 006 978

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

18-03-2020

Badanie ankietowe - zmiana Studium

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych w związku ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno
Bezpośredni link do ankiety: https://forms.gle/7HNXXGhzELTHk49y6

 

17-03-2020

Informacja o otwarciu ofert przetargowych

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym stanem zagrozenia epidemicznego, procedura otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych będzie transmitowana na żywo wyłącznie na kanale YouTube Gminy Gniezno pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCespsW6zcbEvS4BbzGDOhfQ

Informujemy jednocześnie, że nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiotowej sprawie dostępne jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

17-03-2020

Komunikaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni państwo,

informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 26,00 zł od osoby za 1 miesiąc. Łączna kwota zobowiązania stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i obowiązującej stawki. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, zawiadomienia o wysokości opłat w formie tradycyjnej zostaną Państwu dostarczone w późniejszym terminie.

 

18-03-2020

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Gminy Gniezno od 16.03.2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Gniezno o bieżącej pracy Urzędu Gminy Gniezno w kontekście koronawirusa (stan na 14 marca 2020 r., godzina 16.00)


Urząd Gminy Gniezno od poniedziałku 16 marca 2020 roku wstrzymuje przyjmowanie klientów.
W Gminie Gniezno na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zakażenia koronawirusem. Sytuacja ta może jednak w każdej chwili ulec zmianie. W opinii służb sanitarno - epidemiologicznych liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Jednym z najważniejszych jest pozostawanie w domach i ograniczenie spotkań. Dlatego, aby uniknąć zwiększonego ryzyka zakażeniem, Urząd Gminy Gniezno i jednostki podległe nie będą przyjmowały klientów do odwołania. Urzędnicy będą nadal pracowali, by załatwiać sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.


Poniżej przekazujemy listę telefonów do poszczególnych referatów i komórek Urzędu Gminy Gniezno, do których należy dzwonić załatwiając sprawy. W przypadku konieczności złożenia pisma, od poniedziałku 16 marca br. przy wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdować się będzie skrzynka, do której będzie można wrzucać pisma, co będzie jednoznaczne z przyjęciem sprawy do załatwienia. Prosimy aby pisma posiadały nr tel. kontaktowy i w razie potrzeby można telefonicznie uzgadniać sprawę. Prosimy także o załatwianie spraw poprzez platformę E-PUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariatu urzędu.


Wobec zaistniałych, trudnych okoliczności uprzejmie prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie powyższych warunków. Jednocześnie ponownie apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń mających na celu uniknięcie zakażenia koronawirusem.


Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno


Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51


Telefony

Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137

Sekretariat Wójta: 61 424 57 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70

Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66

Zamówienia publiczne: 61 424 57 53

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56

Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57

Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468

Księgowość: 61 424 57 61

Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

 

14-03-2020

Informacja o zwiększeniu środków ostrożności w związku z pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientami Urzędu Gminy Gniezno. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie należy załatwiać drogą telefoniczną lub elektronicznie (pocztą e-mail lub przez platformę E-PUAP).


Przypominamy jednocześnie, że w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. placówki oświatowe pozostaną zamknięte. Apelujemy, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach, nie spotykały się ze znajomymi, nie przebywały w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach itp.


Otoczmy szczególną opieką osoby starsze. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie bieżących spraw.
Jeżeli zaobserwujecie Państwo u siebie objawy takie jak gorączka powyżej 38 st. C, suchy kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem należy bezwzględnie pozostać w domu i poinformować telefonicznie służby sanitarno - epidemiologiczne pod nr telefonu 693 023 355, a w przypadku nasilonych objawów należy skorzystać z numeru alarmowego 112.


Wszystkie aktualne komunikaty dostępne są na stronach:
- www.urzadgminy.gniezno.pl i facebook.com/GminaGniezno
- https://gis.gov.pl
- https://www.gov.pl/web/koronawirus


Apelujemy o odpowiedzialność i bezwzględne zastosowanie się do powyższych wskazań.

13-03-2020

PSZOK w Lulkowie nieczynny do 11.04.2020 r.

UWAGA !
PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAMKNIĘTE DO 11 kwietnia 2020 R.

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa, PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie pozostają zamknięte do dnia 11.04.2020 r.

26-03-2020

Ważna informacja dotycząca kontaktu z Sołtysami

W związku z pandemią koronawirusa ograniczone zostały kontakty Sołtysów z mieszkańcami. Zobowiązania podatkowe należy wpłacać bezpośrednio na konto wskazane w decyzji wymiarowej. Informujemy jednocześnie, że w przypadku opóźnienia z płatnością podatku za 2020 rok, przez czas trwania ograniczeń epidemiologicznych, nie będą naliczane odsetki. Wszelkie sprawy niewymagające osobistej wizyty w urzędzie prosimy zgłaszać telefonicznie - bezpośrednio do Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Sołtysów oraz na adres e-mail urzędu sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl.

http://www.urzadgminy.gniezno.pl/…/u…/dane-urzedu-gminy.html

http://www.urzadgminy.gniezno.pl/…/urzad-gmin…/solectwa.html

13-03-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 13.03.2020

Ostrzeżenie 16/2020
Ważne:
Od: 2020-03-13 12:00
Do: 2020-03-13 18:00

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.


synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski
Czas wydania: 2020-03-12 23:24
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

12-03-2020

Informacja o zamknięciu placówek oświatowych

11-03-2020

Szkolenia w ramach Akademii Kompetencji Cyfrowych zawieszone

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie zaplanowane do dnia 31 marca szkolenia w ramach Akademii Kompetencji Cyfrowych zostają zawieszone do odwołania. Nowe daty szkoleń zostaną wyznaczone w późniejszym terminie.

 

11-03-2020

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 11 marca 2020 r.

Informacja o XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 14.20 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

 

Wniosek

11-03-2020

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 

 

11-03-2020

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

 Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji!

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.


Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 R.


„Bitwa Regionów" to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

W „Bitwie Regionów" mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób.

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:

Etap I - to weryfikacja elektronicznych zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Etap II - prezentacja potrawy przez wyselekcjonowane reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich podczas wojewódzkich zmagań. PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZTA WIELKOPOLSKIEGO - 10 Zespołów zaprezentuje swoje potrawy w Powidzu w dniu 8 sierpnia 2020 roku podczas wydarzenia „Powidzka Sielawa". Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału.

Etap III - Najlepszych 16 drużyn z całego kraju spotka się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów" w Poznaniu na Ogólnopolskim FINALE BITWY REGIONÓW.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej wraz z opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów" jest zgłoszenie tylko jednego dania.

Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne nagrody i wspaniała przygoda.

Link do formularza zgłoszeń: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/

Osoby do kontaktu KOWR OT Poznań:

Magdalena Seidler tel. 668 134 533 magdalena.seidler@kowr.gov.pl

Adrian Ratajczyk tel. 608 527 426 adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl

Kinga Konicka tel. 61 85 60 731 kinga.konicka@kowr.gov.pl

10-03-2020

Zakończenie Ligi Sołectw

10-03-2020

Petycja - poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 194A

Zachęcamy do poparcia petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 194A przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską w Gnieźnie oraz drogą powiatową 2213P w Goślinowie. Petycja w formie elektronicznej dostępna jest pod adresem https://bit.ly/2PNEkbh
05-03-2020

Powiatowe Targi Pracy

05-03-2020

Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Zdziechowie

04-03-2020

Informacja o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

03-03-2020

Marcowa oferta GOSiR

 

03-03-2020

Urząd Skarbowy w Gnieźnie zaprasza

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby US, w celu zaprezentowania automatycznie wypełnionych formularzy PIT w nowej usłudze Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT z możliwością ich wysłania.

Pracownicy Urzędu Skarbowego odpowiedzą na wszelkie pytania oraz pomogą wysłać zeznanie elektronicznie. Usługa Twój e-PIT skierowana jest dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 jak również osiągających przychód z najmu za pomocą formularzy PIT-28 i PIT-36.

Pomoc przy rozliczaniu elektronicznym zeznań podatkowych odbywa się na stanowiskach 11 i 12 w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni od 8.00 do 15.00.

03-03-2020

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

14-03-2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

28-02-2020

Bezpłatne badania profilaktyczne

27-02-2020

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020"

Spotkania informacyjne dla członków organizacji pozarządowych CIWIS Konin

Link do formularza zgłoszeniowego - https://forms.gle/JMNzEeqq8GLSHzMK9

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/M5WFDy47FLNeR6PY7

26-02-2020

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniezno.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7.Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Pana Stanisława Borkowskiego w sprawie zasad odprowadzania wód opadowych z osiedli i dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,
b) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,
c)przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinny w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. 
9.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XXII sesji  Rady Gminy Gniezno.
20-02-2020

Oświadczenie Rady Gminy Gniezno

14-02-2020

XXI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
d) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.,
e) uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaną odpady komunalne,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,
j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

11-02-2020

Darmowe szkolenia w Urzędzie Gminy Gniezno

 

Gmina Gniezno w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje grant na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 5 tematów w następujących obszarach:

Rodzic w internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w Internecie" przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

02-03.03.2020 godz. 14-20 - 8 wolnych miejsc

30-31.03.2020 godz. 8-14 - 10 wolnych miejsc

Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci" przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

24-25.02.2020 godz. 14-20 - 9 wolnych miejsc

Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

16-17.03.2020 godz.8-14 - 1 wolne miejsce

30-31.03.2020 godz. 14-20 - 10 wolnych miejsc

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

24-25.02.2020 godz. 8-14 - 4 wolne miejsca

16-17.03.2020 godz. 14-20 - 7 wolnych miejsc

Rolnik w sieci
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się - gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

02-03.03.2020 godz. 8-14 - 7 wolnych miejsc

Bezpłatne szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. Zajęcia prowadzone są w 12 osobowych grupach, w terminach dostosowanych do uczestników.

Organizator zapewnia uczestnikom pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na komputerach przenośnych oraz przerwę kawową.

Zgłoszenia można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej https://bit.ly/36xRCho

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

 

12-02-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 23-24.02.2020

Ostrzeżenie 13/2020

Ważne:
Od: 2020-02-23 17:00
Do: 2020-02-24 06:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 75%

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h.

 

Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Czas wydania: 2020-02-23 07:04
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
22-02-2020

Ankieta - poziom satysfakcji mieszkańców

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” w Łubowie zaprawsza do udziału w badaniu ankietowym. Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=22d5e40f&&b=21f173464&&c=ebb41c23

24-01-2020

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska" jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem
na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem V edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

prośrodowiskowej kampanii edukacyjnej - maksymalna objętość części opisowej jedna strona
A4 (temat kampanii, główne założenia, cel, grupa docelowa, opis realizacji działań, itp.)
oraz dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanej kampanii w wersji elektronicznej.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive")
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania V edycji Konkursu od 22 stycznia 2020 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły,
z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 285/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - 220.31 kB

Regulamin Konkursu (w tym wzór zgłoszenia oraz oświadczenia) - 257.89 kB

 

24-01-2020

XX Sesja Rady Gminy Gniezno

                         Gniezno, dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Informacja 
o XX Sesji Rady Gminy Gniezno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu
30 stycznia 2020r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XVIII i XIX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno
c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
d) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
e) uchylenia uchwały Rady Gminy Gniezno nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025
g) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,
h) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
j) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
p) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
q) zmieniająca uchwałę Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno.
8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:
-.Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,
- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

23-01-2020

Spotkanie informacyjne - HPAI

20-01-2020

Informacja o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące:

1) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

2) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Osiniec w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

3) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

4) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Gniezno w sprawie strategii opracowanych przez Grupy Odnowy Wsi sołectw:Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno.

Konsultacje przeprowadza się w formie: Wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 tj. dla sołectw: Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany oraz dodatkowo dla sołectwa Mnichowo wyłożenie do publicznego wglądu Strategii opracowanej przez Grupę Odnowy Wsi Mnichowo u sołtysa wsi Pana Sławomira Kujawy, Mnichowo 34.

Uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 lub przesłać pocztąelektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji oraz koordynację zadańz zakresu działań informacyjnych i technicznych jest Pani Anna Grajkowska, podinspektor w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji e-mail: a.grajkowska@ug.gniezno.idsl.pl, tel. 61 424 57 53

Pełna treść zarządzenia (do pobrania)

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

 

 

16-01-2020

Ważna informacja dotycząca gromadzenia odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów. Właścicieli nieruchomości, na których nie są segregowane odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gniezno w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmianę sposobu ich gromadzenia na selektywny. Wybór metody selektywnej spowoduje zmniejszenie wysokości opłat.

13-01-2020

Darmowe szkolenia w ramach "Akademii kompetencji cyfrowych" - przedłużenie terminu rekrutacji

Gmina Gniezno w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje grant na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 5 tematów w następujących obszarach:

Rodzic w Internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.

Rolnik w sieci
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się - gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

Bezpłatne szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. Zajęcia prowadzone są w 12 osobowych grupach, w terminach dostosowanych do uczestników.

Organizator zapewnia uczestnikom pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na komputerach przenośnych oraz przerwę kawową.

Termin wstępnej rekrutacji został przedłużony do dnia 20 stycznia. Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej https://bit.ly/2QErVqF

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

 

10-01-2020

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Akademia Kompetencji Cyfrowych"

Zapraszamy do składania wniosków o udział w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do osób powyżej 25. roku życia w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Gniezno", w jednym z pięciu modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”,
2. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
3. „Działam w sieciach społecznościowych”,
4. „Tworzę własną stronę internetową, blog”,
5. „Rolnik w sieci”.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl  lub pocztą na adres Urzędu Gminy do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej >>kliknij<<

O ostatecznych terminach szkoleń poinformujemy Państwa po zakończeniu rekrutacji i sporządzeniu listy uczestników poszczególnych paneli szkoleniowych.

Szkolenia rozpoczną się w lutym 2020 roku.

 

04-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 05.01.2020

Ostrzeżenie 2/2020

Ważne:
Od: 2020-01-05 00:00
Do: 2020-01-05 09:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 90%

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°.


Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2020-01-04 20:28
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

04-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 04.01.2020

Ostrzeżenie 1/2020

Ważne:
Od: 2020-01-04 15:00
Do: 2020-01-04 22:00

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu i północnego zachodu.

 


synoptyk IMGW-PIB: Lech Buchert

Czas wydania: 2020-01-04 11:27
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

04-01-2020

Rejestr BDO - ważna informacja dla przedsiębiorców

W związku z wchodzącymi z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianami w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpady zobowiązani są do wpisania swoich firm do rejestru BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO:

- sklepy spożywcze,

- sklepy wielkopowierzchniowe,

- firmy budowlane, remontowe,

- gabinety lekarskie, stomatologiczne,

- gabinety kosmetyczne,

- zakłady fryzjerskie,

- producenci baterii i akumulatorów,

- producenci pojazdów,

- producenci opakowań,

- importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

- rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha,

- warsztaty rzemieślnicze,

- prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Sprawdź czy powinieneś wpisać swoją firmę do rejestru BDO  https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/.

Wniosek o wpis do rejestru BDO skład się do Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Jak załatwić sprawę sprawdź tutaj: https://bip.umww.pl/292---293---k_2---k_17---rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach

 Aktualny katalog odpadów dostępny jest pod adresem:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

02-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 30.12.2019

Ostrzeżenie 63/2019

Ważne:
Od: 2019-12-30 02:00
Do: 2019-12-30 08:00

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2019-12-29 13:30

29-12-2019

XIX Sesja Rady Gminy

 XIX Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XV, XVI i XVII
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020,
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020
c) wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”
d) nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko
e) zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie statutu Gminy Gniezno
f)  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno
g) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
h) uchwały budżetowej na 2020 rok
i)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
8. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie sytuacji finansów jednostek   samorządu terytorialnego
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie  obrad XIX sesji  Rady Gminy.

Zaproszenie

20-12-2019

Urząd Skarbowy zaprasza

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące tematyki obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego: ul. Spichrzowa 4 w dniu 03.01.2020 (piątek) o godz. 10.00.
Zainteresowanych przyjściem na spotkanie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą informację (telefonicznie-614237700 w. 711; lub mail:us.gniezno@mf.gov.pl).
17-12-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne 27-28.12.2019 r.

Ostrzeżenie 62/2019

Ważne:
Od: 2019-12-27 21:00
Do: 2019-12-28 08:00

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2019-12-27 13:44

27-12-2019

Spotkanie informacyjne - Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2020 roku

Spotkanie informacyjne
Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2020 roku

W dniu 13 grudnia 2019 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, działający  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje spotkanie informacyjne dla osób fizycznych zainteresowanych otwarciem firmy oraz dla przedsiębiorców szukających wsparcia finansowego dla swojej firmy.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w 2020 roku.

Spotkanie planowane jest w godzinach 9.30 - 13.00, w sali 2.46 Starostwa Powiatowego Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.

Zgłoszenia i kontakt:
Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu 61 4240743 lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl
Termin zgłoszeń: do godz. 12.00, 12 grudnia 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

03-12-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne 03-04.12.2019

Komunikat IMGW-PIB Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Od godz. 21:00 dnia 03.12.2019 do godz. 06:00 dnia 04.12.2019 prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak


03-12-2019

Ankieta dla mieszkańców sołectw "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021 - 2030"

Ruszają prace nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021-2030”. Aby poznać potrzeby mieszkańców Urząd Marszałkowski stworzył ankietę, której wypełnienie pozwoli wskazać, gdzie i jakie wsparcie jest niezbędne. Wypełnione ankiety odesłać można do Urzędu Gminy Gniezno droga mailową na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. Ankieta w formie papierowej dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych ankiet mija w dniu 31 grudnia 2019 r.

Ankieta (pdf)

02-12-2019

Ruszają zapisy do tworzonego w Gminie Gniezno Klubu Seniora

Od dnia 2 grudnia mieszkańcy Gminy Gniezno mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach, które będą prowadzone w powstającym na Piekarach Klubie Seniora. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy al. Reymonta 9-11. Wszelkie informacje można uzyskać w GOPS Gminy Gniezno lub telefonicznie 61 424-57-70

02-12-2019

XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 29 listopada 2019 r.

 

Informacja

o XVIII Sesji Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506ze zm.) zwołuję XVIII Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.

c) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok   od nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

29-11-2019

Ankieta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej informuje, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zainteresowane skorzystaniem z ulg w zakresie dojazdów komunikacją publiczną uprzejmie prosimy, przy okazji wizyty w Urzędzie Gminy, o wypełnienie stosownej ankiety. Ankietę można otrzymać w biurze podawczym Urzędu lub pobrać z naszej strony internetowej, link poniżej.

Ankieta (pdf)

29-11-2019

Szkolenie związane z ochroną ziemniaków oraz deszczowaniem roślin uprawnych

26-11-2019

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

20-11-2019

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczący ASF

18-11-2019

Bezpłatne spotkanie informacyjne (szkolenie) przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER"

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".
Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

Spotkanie odbędzie się 8-11-2019, godz. 10.00 - Sala sesyjna, UG Łubowo 1


Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami.


Prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl

18-11-2019

Ogłoszenie numer 13/2019

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie numer 13/2019

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 29 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 172 312,00 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał + kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Warunki udzielania wsparcia:

1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

Cel szczegółowy 2.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.3. Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

3.  Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje - 1 operacja

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów" osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.2.3:

- oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy,

- oświadczenie że projekt ma wpływ na świadomość proekologiczną mieszkańców

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

Data ogłoszenia: 15.11.2019r.

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.2.3

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

- Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz z formularzem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów, z siedzibą w Łubowie 1, 62 - 260 Łubowo, tel. 61 427 59 50, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji przez LGD umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

15-11-2019

Ogłoszenie numer 12/2019

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

   

Ogłoszenie numer 12/2019

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 29 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 646 470,19 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał+kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia:

1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.

3.  Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury - 9 sztuk

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów" osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1:

- oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja według wzoru udostępnionego przez LGD,

- oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

Data ogłoszenia: 15.11.2019r.

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

- Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz z formularzem

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów, z siedzibą w Łubowie 1, 62 - 260 Łubowo, tel. 61 427 59 50, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji przez LGD umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

15-11-2019

XVII Sesja Rady Gminy Gniezno

  Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVII Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
b) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
d) wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
e) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+"
f) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +"
g) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
h) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego
7. Przedstawienie kierunków lokalnej polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

07-11-2019

Zabawa andrzejkowa dla seniorów

07-11-2019

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 31 października 2019 r.

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej  - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: inspektor ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Referacie gospodarki i rozwoju.

Podległość służbowa: Kierownik Referatu gospodarki i rozwoju.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia w administracji publicznej

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe budowlane, 

2) wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,

3) znajomość przepisów ustaw: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

5) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

6) umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,

7) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

8) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi  będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
- Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowanie inwestycji i remontów ze źródeł pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Rozliczanie pozyskanych środków budżetowych i pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Opracowywanie programów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym,
- Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych,
- Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego w gminie,
- Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną,
- Ustalanie potrzeb remontowych urządzeń komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem tych urządzeń,
- Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji inwestycji dla potrzeb Rady Gminy i komisji Rady oraz Wójta,

Przyjmowanie i kontrola oraz opisywanie faktur pod względem merytorycznym, sporządzanie dokumentów PT i OT dotyczących zamknięcia inwestycji oraz przekazanie środków trwałych,

Uzgadnianie z referatem księgowości nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje na dzień 31 grudnia każdego roku,

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu i na terenie Gminy,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3)      dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9)      podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy w Gnieźnie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Gniezno" w terminie

do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

31-10-2019

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 31 października 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Podinspektor

Podległość służbowa: Sekretarz

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień 2019 r.

                                                                                   

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1)        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a)        obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,

2)        wykształcenie wyższe,

3)        staż pracy: co najmniej 5 lat.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) preferowany kierunek: zarządzanie, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, administracja, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, studia menedżerskie,

2) znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie,

3) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,

4) znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,

5) doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,

6) staż pracy w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,

7) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

9) umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

10) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

11) dyspozycyjność.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 2. opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 5. współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in. z organizacjami pozarządowymi;
 6. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy..." zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
 7. kontrola merytoryczna prawidłowości realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje sektora pozarządowego;
 8. organizowanie konsultacji społecznych;
 9. nadzór merytoryczny i kontrola nad zadaniami wykonywanymi w zakresie funduszu sołeckiego;

10.   przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami;

11.   prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;

12.   organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego;

13.   sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju;

14.   przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego;

15.   Przygotowywanie i prowadzenie postępowań na udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) zaświadczenie  lekarskie o  stanie zdrowia kandydata,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

10) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji",
w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

31-10-2019

XVI Sesja Rady Gminy Gniezno

  Informacja na XVI Sesję Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z X, XIII i XIV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019r.i jej przyjęcie.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
d) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
e) przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w celu połączenia dwóch dróg gminnych,
g) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne
h) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 
i)  zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno
j)  zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
k) ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno
l)  zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
m) zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
n) powołania, ustalenia składu osobowego i  przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno
o) zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
10. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie  obrad XVI sesji  Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

21-10-2019

Kurenda - odbiór odpadów z prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 17 października 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Podinspektor

Podległość służbowa: Sekretarz

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  listopad 2019 r.

                                                                                   

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1)        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a)        obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2)        wykształcenie wyższe,

3)        staż pracy: co najmniej 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)   preferowany kierunek: zarządzanie, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, administracja, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, studia menedżerskie,

2)   znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie,

3)    znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata,

4)    znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,

5)    ukończył/ła kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,

6)   staż pracy w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,

7)   wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

8)   biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

9)   umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

10)     predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

11)     dyspozycyjność.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 2. opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 5. współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in. z organizacjami pozarządowymi;
 6. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy..." zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. kontrola merytoryczna prawidłowości realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje sektora pozarządowego;
 8. organizowanie konsultacji społecznych;
 9. nadzór merytoryczny i kontrola nad zadaniami wykonywanymi w zakresie funduszu sołeckiego;

10.   przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami;

11.   prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;

12.   organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego;

13.   sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju;

14.   przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego;

15.   Przygotowywanie i prowadzenie postępowań na udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3)      dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      zaświadczenie  lekarskie o  stanie zdrowia kandydata,

8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

10)   podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

11)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji", w terminie do dnia 28 października 2019 r.  do godz. 12.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

 

 

 

 

 

18-10-2019

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Gniezno otrzymali stypendia

W dniu 17 października 2019 roku Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka wraz z przewodniczącym komisji oświaty Marianem Kaźmierczakiem wręczyli stypendia zamieszkałym na terenie naszej Gminy uczniom. Stypendia na wniosek Gminnej Komisji Stypendialnej przyznaje Wójt Gminy Gniezno, a dzieci wyróżniane są za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Stypendia za rok szkolny 2018/2019 otrzymali:

 • Natalia Berlik
 • Magdalena Cisielska
 • Maria Ciesielska
 • Michał Domagała
 • Mikołaj Gubała
 • Maciej Kaniewski
 • Kacper Majchrzak
 • Dominika Pejka
 • Agnieszka Pietraszak
 • Julia Pietrzak
 • Magdalena Pietrzak
 • Dominik Przybysz
 • Antoni Raczyński
 • Aleksandra Rożek
 • Maja Schlabs
 • Julia Skoczeń
 • Maria Stachowiak
 • Nikodem Stachowicz
 • Wiktoria Stachowicz
 • Wiktoria Szarzyńska
 • Beata Szczepankiewicz
 • Agata Szymańska
 • Maria Tanaś
 • Adam Wiśniewski
 • Dominika Zieleniewicz

Wszystkim nagrodzonym dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom najszczersze gratulacje.

18-10-2019

Przedszkolaki ze Szczytnik biją rekord

Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnika Duchownych wzięły udział w  biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Inicjatorem zaangażowania w akcję dzieci ze Szczytnik Duchownych była Pani Magdalena Woźniak. W akcję włączył się także radny Rady Gminy Gniezno Jakub Fryza, który dopomógł w organizacji przedsięwzięcia.

Od godziny 12:00 do 12:30 setka dzieci przy pomocy pracowników Służby Więziennej z Gębarzewa, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym wspólnie prowadzili akcję udzielania pierwszej pomocy. Po godzinie 12:30 do udziału w nauce ratowania ludzkiego życia włączyli się także uczniowie ze szkoły podstawowej w Szczytnikach Duchownych.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla inicjatorów projektu.

 

18-10-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych

16-10-2019

Rozpoczęła się przebudowa ul. Jóźwiaka w Goślinowie

14. października rozpoczęły się prace drogowe związane z przebudową ul. Jóźwiaka w Goślinowie.  Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 158,50m. Głównym celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni, zapewnienie bezpiecznej komunikacji i prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej. Zakończenie prac planowane jest do 15 listopada br. Wykonawcą jest Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Całkowita wartość inwestycji realizowanej ze środków budżetu gminy to 148 775,45 zł.

 

16-10-2019

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zbliża się sezon zimowy, a wraz z nim pojawiają się zagrożenia wynikające pośrednio i bezpośrednio z obniżenia temperatury zewnętrznej. Już na początku października pragnę przypomnieć wszystkim Właścicielom, Zarządcom, oraz Użytkownikom budynków w Powiecie Gnieźnieńskim o podstawowych zagrożeniach w okresie zimowym w tym: o konieczności odśnieżania dachów – w szczególności budynków z dachami płaskimi, wykonywania bieżących przeglądów instalacji kominowych, oraz bezpieczeństwie przeciwpożarowym budynków w okresie zimowym.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej PINB (link)

11-10-2019

Komunikat

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - obowiązuje od dnia 10 października 2019r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019r. do godz. 23:59.
08-10-2019

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy dla rolników, u których powstały szkody w uprawach rolnych

IR-VIII.7154.76.2019.1                                           Poznań, 30.09.2019 r.

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Wielkopolskiego wg rozdzielnika Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie §13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz, U. poz. 187, ze zm.) ogłosił, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa ) oraz na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019).

Stawka pomocy, o której mowa wynosi:
1) 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ), i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

4) 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ), i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.


Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, ze zm.). Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl ).

Powyższa pomoc będzie udzielana:
1) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo


2) w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.


Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Zbigniew Król

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

03-10-2019

Informacja ARiMR - szkolenie dla rolników

02-10-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

30-09-2019

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Gniezno ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Gniezno.(treść ogłoszeń - kliknij tutaj )
26-09-2019

Utrudnienia w ruchu 28.09.2019 r.

Szanowni Państwo!

W dniu 28.09.2019 - sobota, wystąpią znaczne utrudnienia komunikacyjne. Powodem jest impreza sportowa Lubochnia Adventure Race. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Spodziewane utrudnienia w ruchu spowodowane organizacją imprezy sportowej Lubochnia Adventure Race w dniu 28.09.2019 r. w godz. 11:00 -15:00 (sobota) wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy. Zmiana organizacji ruchu na czas zawodów dotyczyć będzie:

- droga powiatowa nr 2214P - Gniezno - Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Lubochnia - Krzyżówka,

- droga gminna nr 287028P Kalina - Wierzbiczany,

- droga gminna nr 287008P Jankowo Dolne - Wierzbiczany - Wola Skorzęcka,

- droga gminna nr 287029P Wierzbiczany - Lubochnia,

- droga gminna nr 163 gr. gminy - Wymysłowo,

W związku z utrudnieniami na w/w drogach wprowadzone zostanie:

zamknięcie drogi powiatowej nr 2214P oraz drogi gminnej Jankowo Dolne-Wierzbiczany,Wierzbiczany - Lubochnia - w miejscu zamknięcia drogi ruchem kierować będzie Policja lub osoba uprawniona do kierowania ruchem,

zamknięcie wszystkich pozostałych skrzyżowań po stronie, na której będą uczestnicy imprezy. Skrzyżowania będą pod kontrolą służb organizatorów imprezy: Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerzy lub osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Projekt zamknięcia dróg opracowano na podstawie ustawy „Prawo o ruchu drogowym"( Dz.U. 2018 poz. 1990 z dnia 09.10.2018r.) w porozumieniu z odpowiedzialnymi organami jak również na podstawie projektu organizacji ruchu wykonanym przez Biuro Inżynieryjno-Techniczne.

20-09-2019

Spotkanie informacyjne „Pierwszy biznes - dofinansowanie na start firmy"

Spotkanie informacyjne „Pierwszy biznes - dofinansowanie na start firmy"

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, zaprasza osoby planujące otwarcie własnego biznesu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia finansowego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 października 2019 roku, w godzinach 10.00-13.30, w sali 2.46 Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.

Zgłoszenia i kontakt: Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu:/61/424-07-43lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl

Termin zgłoszeń: do 1 października 2019r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program spotkania (pdf)

19-09-2019

Spotkanie informacyjne „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa Oddział Gniezno, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zapraszają przedsiębiorców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego na spotkanie informacyjne pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 października 2019 w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

Program spotkania:

🔹 9.30 - 10.00 rejestracja uczestników
🔹 10.00 - 10.15 powitanie oraz wprowadzenie w tematykę konferencji
🔹 10.15 - 12.15 - I część spotkania
Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Tematyka:
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
♻️ Ekopłatnik – zasady korzystania z programu
♻️ Opłata produktowa
♻️ Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów – zasady wypełniania, podstawowe błędy popełniania podczas wypełniania formularza
♻️ Wpis do rejestru, aktualizacja, wykreślenie (BDO)
🔹12.15 -12. 45 przerwa kawowa
🔹12.45 -13. 45 - II część spotkania
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
Tematyka:
♻️ Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 424 07 48 lub na adres e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.

18-09-2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 12 września 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. księgowości w Referacie Księgowo - Finansowym

Podległość służbowa: Zastępca Skarbnika

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa  o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

3) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

5) umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

6) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

7) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test  z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rejestru zakupów towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT,

2) prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) terminowe i prawidłowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów i wydatków polegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

4) przyjmowanie i kontrola cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży od jednostek budżetowych poległych gminie,

5) sprawdzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 za Urząd Gminy,

6) sprawdzanie deklaracji zbiorczej VAT dla Gminy Gniezno,

7) generowanie i kontrola pliku JPK i przesłanie do urzędu skarbowego,

8) bieżące monitorowanie zmian w przepisach dotyczących VAT,

9) udział w pracach komisji inwetaryzacyjnej i rozliczanie inwentaryzacji,

10) prowadzenie rejestru środków trwałych,

11) rozliczanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze, w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Gniezno", w terminie do dnia 23 września 2019 r. do godz. 14.00.

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1) Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3) Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

 

12-09-2019

Informacja o utrudnieniach w ruchu dnia 15.09.2019 w związku z Biegiem Lechitów

11-09-2019

Terminarz zebrań sołeckich

Lp.

Data

Godzina

Sołtys

Wieś

1.

05.09.2019

18:00

Marek Słomczewski

Wierzbiczany

2.

05.09.2019

20:00

Kazimierz Bułakowski

Wola Skorzęcka

3.

09.09.2019

18:00

Czesława Budzyńska

Braciszewo

4.

10.09.2019

20:00

Paulina Andrzejewska

Kalina

5.

11.09.2019

18:00

Melania Świtała

Wełnica

6.

11.09.2019

20:00

Roman Solarek

Skiereszewo

7.

12.09.2019

18:00

Lech Tubacki

Jankowo Dolne

8.

12.09.2019

20:00

Edmund Paluch

Lulkowo

9.

13.09.2019

18:00

Magdalena Sekulska

Osiniec

10.

13.09.2019

20:00

Magdalena Bartkowiak

Szczytniki Duchowne

11.

17.09.2019

18:00

Bolesław Dziel

Strzyżewo Paczkowe

12.

17.09.2019

20:00

Grzegorz Klat

Strzyżewo Smykowe

13.

18.09.2019

18:00

Joanna Janiak

Modliszewo

14.

18.09.2019

20:00

Piotr Sobański

Modliszewko

15.

19.09.2019

18:00

Edward Sikorski

Obora

16.

19.09.2019

20:00

Elżbieta Łuczak

Obórka

17.

20.09.2019

18:00

Krzysztof Kubasiak

Strzyżewo Kościelne

18.

20.09.2019

19:00

Eugeniusz Leśny

Ganina

19.

20.09.2019

20:00

Marek Nowak

Dębówiec

20.

23.09.2019

18:00

Iwona Budzyńska

Piekary

21.

23.09.2019

20:00

Wioletta Nawrocka

Goślinowo

22.

24.09.2019

18:00

Ewa Siekierska

Łabiszynek

23.

24.09.2019

20:00

Kamila Butrymowicz

Napoleonowo

24.

25.09.2019

18:00

Sylwia Pałczyńska

Krzyszczewo

25.

25.09.2019

20:00

Justyna Święciochowska

Pyszczyn

26.

26.09.2019

19:00

Sławomir Nitkowski

Lubochnia

27.

27.09.2019

18:00

Grzegorz Łykowski

Pyszczynek

28.

27.09.2019

19:00

Grzegorz Janka

Mączniki

29.

27.09.2019

20:00

Agata Rezgui

Zdziechowa

30.

30.09.2019

18:00

Sławomir Kujawa

Mnichowo

31.

30.09.2019

20:00

Ryszard Majewski

Dalki

05-09-2019

Wybór Partnera

04-09-2019

Archives