Aktualności w skrócie...

Kurenda

Szkolenie dla rolników i myśliwych

GOSiR zaprasza

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zaprasza na XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

Kurenda

GOSiR zaprasza


20-05-2019

XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan serdecznie zaprasza reprezentacje Wsi oraz Sołtysów do udziału w XX  Regionalnym Pojedynku Sportowym Mieszkańców Wsi i Sołtysów,  który odbędzie się w dniu 30.06.2019r. na Boisku Sportowym w Bieganowie, Gmina Kołaczkowo k/Wrześni - od godz. 15.00.  Zgłoszenia ekip należy dokonać do dnia 25 czerwca 2019 roku na adres Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41, smw-gniezno@wp.pl, tel./fax 61 426-33-29lub 509 194 388 – kierownik projektu Agnieszka Frąckowiak.
Regulamin   Karta zgłoszeniowa drużyny.

20-05-2019

ARiMR

 Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu informuje, iż w związku z upływającym 31 maja br. terminem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus, w dniach od 20 maja do 31 maja 2019 roku biura powiatowe wielkopolskiej ARiMR będą czynne w godzinach od 7:30 do 18:00. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obsługą aplikacji rolnicy mogą zgłaszać się do lokalnych biur ARiMR i skorzystać z przygotowanej pomocy technicznej. Wydłużone godziny pracy wielkopolskiej Agencji to także dodatkowa okazja dla kół gospodyń wiejskich do składania wniosków o pomoc na 2019 r.

17-05-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 19:00 dnia 15.05.2019 do godz. 19:00 dnia 16.05.2019 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm. W dzień będąwystępowały burze z porywami wiatru do 60 km/h.(pełna treść komunikatu - kliknij tutaj )

15-05-2019

Konkurs w Szczytnikach Duchownych

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 13 maja 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im.ks Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 27 maja 2019r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzenia (kliknij tutaj)
13-05-2019

Fundusze Europejskie

20 maja 2019 r. w godzinach 10:00-13:00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbędzie się dyżur konsultanta z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Poznania. Podczas tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) Funduszy Europejskich można będzie bezpłatnie skorzystać z konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich. 


 

10-05-2019

Informacja ZDR

 Przewodnicząca "Gminnego Koła Związku Dużych Rodzin 3+" zaprasza na spotkanie członków oraz sympatyków "Związku Dużych Rodzin 3+" - Koło Gminne Gniezno. Zebranie odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie.
10-05-2019

Informacja

09-05-2019

Życzenia od Prezydenta RP

30-04-2019

Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego

Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. W tym roku w dniu 26 maja 2019 r., po raz 26. polscy samorządowcy będą dziękować Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosić o pomoc w wypełnianiu samorządowych powinności służących dobru ogólnemu. Tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, co daje dodatkową refleksję o zachowaniu wartości chrześcijańskich w świecie współczesnym i o konieczności dokonywania wyborów. Konferencja poprzedzająca Mszę Św. w intencji wspólnot samorządowych odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w dniu wyborów europejskich”.(więcej informacji - kliknij tutaj)
30-04-2019

Bieg im. Alojzego Graja

30-04-2019

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zmiana opłat za wywóz odpadów

 

Dlaczego wzrastają koszty odbioru odpadów?

Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka między innymi kosztów energii elektrycznej to główne powody zwiększenia cen za wywóz odpadów w Gminie Gniezno. Ostatnia zmiana stawki za wywóz nieczystości stałych miała miejsce w 2016 roku. Od trzech lat wzrastały koszty wywozu odpadów komunalnych, a wzrost cen pokrywany był z budżetu gminy. W roku 2018 Gmina Gniezno dopłaciła do gospodarki odpadami  kwotę około 400 000 zł.

Na wzrost cen wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zobowiązujące gminy do dodatkowego wydzielenia odpadów BIO.

Z tych powodów wiele gmin, miast i związków międzygminnych zmuszonych zostało, aby zweryfikować koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a to z kolei wpływa
na podwyżki cen dla mieszkańców.

Rada Gminy Gniezno w marcu 2019 r. podjęła nową uchwałę o opłatach za wywóz nieczystości stałych.

 

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2019 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA/M-C

SELEKCJA

14,00 zł/os.

NIESELEKCJA

27,00 zł/os.

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

STAWKA/M-C

120L- SELEKCJA

53,00 zł/poj.

240L- SELEKCJA

76,00 zł/poj.

1100L- SELEKCJA

330,00 zł/poj.

120L- NIESELEKCJA

79,00 zł/poj.

240L- NIESELEKCJA

113,00 zł/poj.

1100L- NIESELEKCJA

494,00 zł/poj.

 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA

SELEKCJA

180,00 zł/rok

NIESELEKCJA

270,00 zł/ rok

 

 

30-04-2019

WIR - informacja

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej

26-04-2019

Starostwo Powiatowe

 Informujemy, iż dnia 29 kwietnia 2019 roku zostanie uruchomiona strona dotycząca elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego na rok szkolny 2019/2020. Będzie można skorzystać z opublikowanego informatora, a od dnia 13 maja 2019 roku uczniowie będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Link:  http://nabor.pcss.pl/. Proszę zwrócić uwagę, iż osobna jest ikonka dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalne) i dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (szkoły ponadpodstawowe).
26-04-2019

KOWR

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji "Programu Stypendiów Pornastowych 2019/2020". Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim  2019/2020"  program   adresowany   jest   tylko   do   maturzystów,   którzy   ukończyli   szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)

 

26-04-2019

Informacja

 Z przyjemnością informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Gniezno został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych. Punkt ten znajduje się na parterze, pok. nr 5 i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany. Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest tylko ważny dowód osobisty. (więcej informacji - kliknij tutaj)
23-04-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Gniezno zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i  dostarczenie go do Urzędu Gminy Gniezno w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku. Druki zgłoszenia wysłane zostaną do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniezno. Pobrać je można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE”) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno - pokój nr 9. W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Gniezno będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Jednocześnie informuję, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowa oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Przypominam ponadto, iż zgodnie z Uchwałą nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, Rozdział 4. § 16 ust. 3 „właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w celu okazania tych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli”.(pełna treść dokumentu - kliknij tutaj
16-04-2019

Kiermasz świąteczny

 W środę, 17 kwietnia, na parterze budynku  Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny. W kiermaszu udział wezmą gminne koła gospodyń wiejskich ze Strzyżewa Paczkowego, Modliszewa i Modliszewka, Stowarzyszenie Integracja ze Szczytnik Duchownych oraz lokalny producent miodu. Kupić będzie można ozdoby świąteczne, stroiki, mazurki i baby wielkanocne czy chleb z własnego wypieku. Nie zabraknie także coraz bardziej popularnych produktów bezglutenowych.
11-04-2019

Strajk w szkołach

W Gminie Gniezno udział w strajku zadeklarowały wszystkie szkoły. Do strajku nie przystępuje Przedszkole w Zdziechowie. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika że egzaminy ósmoklasisty i klas III gimnazjum zostaną przeprowadzone w wyznaczonych terminach. Dyrektorzy szkół zgłosili zagrożenie egzaminu w części dotyczącej języka obcego.
W przypadku rozpoczęcia strajku od dnia 8 kwietnia br. w przedszkolach i szkołach dla dzieci i uczniów, które w tych dniach będą obecne w palcówkach, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Opiekę nad dziećmi i uczniami będzie sprawował personel, który nie przystępuje do strajku. Dla dzieci i uczniów, którzy do tej pory korzystali w placówkach z posiłków i dowozów w okresie strajku  posiłki oraz dowóz i odwóz zostaną zapewnione.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „ Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę  poza obiektami należącymi do tych jednostek”.
Sytuacja związana z planowanym strajkiem i organizacją opieki nad dziećmi i uczniami  w placówkach oświatowych jest na bieżąco monitorowana przez organ prowadzący. Informacji o terminie zakończenia strajku i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych należy zasięgać u dyrektorów placówek oświatowych.
05-04-2019

IX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

 IX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
b) zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia  28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
6) Interpelacje  i zapytania Radnych.
7) Wolne wnioski i informacje.
8) Zakończenie obrad IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
03-04-2019

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 kwietnia br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach."

03-04-2019

Konkurs - ESDW

 
02-04-2019

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Komunikat PLW
01-04-2019

e-akta Elektronizacja akt pracowniczych

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie.

Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie, to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać je przez 50 lat.

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie  rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).

W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych
do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

·         składki na ubezpieczenia społeczne,

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

·         wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym, co najważniejsze

1.       Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.

2.       Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.

3.       Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

4.       Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

 

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

 Do pobrania: Broszura informacyjna

 

25-03-2019

Utrudnienia w ruchu

Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019
Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec.
Zamknięte skrzyżowanie ul. Pod Trzema Mostami – Słoneczna – Kolejowa oraz Al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami
W związku z realizacją ostatniego etapu projektu „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec", polegającym na poszerzeniu światła wiaduktu, informuję, że:
1. od dnia 01.04.2019 do dnia 18.05.2019r. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic: Pod Trzema Mostami – Słoneczna - Kolejowa tj. nie będzie możliwy ruch kołowy.
2. od dnia 07.04.2019 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie Al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami tj. nie będzie możliwy ruch kołowy.
Ruch pieszy będzie odbywał się bez zakłóceń. Zostanie wprowadzone stosowne oznakowanie informujące o objazdach. Proszę o uwzględnienie powyższego przy planowaniu transportów.


W związku z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami oraz samą ulicą w m. Gniezno, uprzejmie informujemy,  że od dnia 04.03.2019 r. nastąpi wdrożenie następnego etapu tymczasowej organizacji ruchu. Do zamkniętej obecnie ul. Pod Trzema Mostami, (odcinek od skrzyżowania z al. Reymonta do skrzyżowania z ulicami: Słoneczną i Kolejową), zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ulic Pod Trzema Mostami, Słoneczna oraz Kolejowa oraz droga łącząca ulicę Osiniec i z zamykanym skrzyżowaniem. Objazdy zostaną poprowadzone zgodnie z załączonymi schematami.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

22-03-2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w kolejnej – VII edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy literackiej (wierszyk) lub/i pracy plastycznej (rysunek) dotyczącej roślin wodnych i bagiennych. Regulamin wraz z załącznikami oraz materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej ZPKWW - link: http://www.zpkww.pl/edukacja/konkursy/przyrodnicze-rymowanie/
22-03-2019

Powitanie wiosny w Pyszczynie

Jak co roku dzieci z gminy Gniezno przywitały wiosnę. Pierwszego dnia tej najpiękniejszej pory roku, dzieci z przedszkola w Pyszczynie zaprezentowały odejście zimy i nadejście wiosny. Aby ostatecznie zapomnieć o zimowej porze wszystkie maluchy założyły zielone stroje. Pociechy, pod czujnym okiem pań przedszkolanek, przygotowały występy, które nie pozostawiają wątpliwości – zima się skończyła. I nawet jeśli jeszcze trochę przymrozi to jesteśmy pewni, to przedstawienie które zaprezentowały dzieci sprawi, że wiosna zawita już na całego. Wielkie gratulacje dla maluchów i starszaków za wspaniały występ.
22-03-2019

Konkurs "Bitwa Regionów"

 V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br. na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs lub https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ .
21-03-2019

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.  Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej oraz na facebook .
21-03-2019

Nowa Piątka

W Wielkopolsce ruszyła akcja informacyjna związana z programem "Nowa Piątka". Pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwiedzą Urząd Gminy Gniezno w najbliższy poniedziałek (25 marca), w godzinach od 8:30 do 10:00. Spotkanie ma charakter informacyjny. Pracownicy UW i ZUS będę udzielali informacji na temat programu. (więcej informacji - kliknij tutaj) 


20-03-2019

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, od 18 marca br. ankieterzy statystyczni będą realizować kolejną edycję badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze

Ulotka w formacie pdf do pobrania

19-03-2019

Konkurs

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców: Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. (dodatkowe informacje na temat konkursu)

11-03-2019

Naukobus w Szczytnikach Duchownych

 Od 14 do 15 marca 2019 roku w Szczytnikach Duchownych gościł bedzie NAUKOBUS, a wraz z nim edukatorzy i wystawa objazdowa Centrum Nauki Kopernik. Wizyta potrwa 2 dni. W tym czasie eksponaty są rozstawione w szkole, a uczniowie, mogą z nich korzystać przez 6 godzin dziennie. Samodzielne eksperymentowanie to doskonała metoda poznawania świata. Edukatorzy objaśniają działanie eksponatów i pomagają zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny fizyki, biologii i matematyki. Uczniowie otrzymują „Poradnik młodego naukowca” z doświadczeniami, które mogą przeprowadzić w domu. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia wystawy i zakosztowania przyjemności jaką daje nauka przedstawiona w sposób nowoczesny i interaktywny.(materiały:Centrum Nauki Kopernik) 

08-03-2019

Informacja

07-03-2019

Zaproszenie

07-03-2019

Informacja - dowód osobisty

 WAŻNA INFORMACJA dla osób, które w najbliższych dniach chcą złożyć – online lub w urzędzie – wniosek o dowód osobisty. W związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. zaplanowano przerwy techniczne. Jeśli szybko potrzebujesz dokumentu i chcesz uniknąć ewentualnych niedogodności koniecznie PRZECZYTAJ
26-02-2019

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu marcu 2019 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym prosimy o wystawienie najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 730 przed teren swojej nieruchomości zbędnych sprzętów pochodzących z gospodarstw domowych, tj. niepotrzebnych mebli, kuchenek, lodówek, sprzętu RTV i AGD. Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż ww. wymienione. (pełna treść kurendy - kliknij tutaj)
26-02-2019

Czyste powietrze

W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, ul. Poziomkowa 32 C, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Gniezno dotyczące programu "Czyste powietrze ", podczas którego pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła a także na inne działania termomodernizacyjne. Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu.
21-02-2019

Badania profilaktyczne

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-67 lat w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Spotkanie edukacyjne, na którym rozdawane będą zestawy do badań odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie.
Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości oraz uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania i oświadczenia uczestnika projektu. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach! 

21-02-2019

III Pielgrzymka Sołtysów

20-02-2019

E-DOWÓD

20-02-2019

Komunikat

Działając  zgodnie  z  art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)  Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Gniezno  na  okres  21  dni  wywieszono  wykaz  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  na  podstawie  art.  37,  ust.  2, pkt. 6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)
19-02-2019

eSTeDe

05-02-2019

Mali tancerze z Przedszkola w Zdziechowie

Na organizowanym  przez   Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego  spotkaniu noworocznym w dniu 31 stycznia 2019 roku, zaprezentowali swoje umiejętności taneczne przedszkolacy z Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie. Dzieci zostały zaproszone przez Radę Powiatu, aby swoim tańcem rozpocząć  uroczystość, która tradycyjnie odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Zespół taneczny powstał w rocznicę 100-lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości  i nawiązuje swoim repertuarem do tradycyjnych, ludowych tańców z terenu wielkopolski. W uszycie przepięknych strojów zaangażowana była społeczność  przedszkola, przede wszystkim babcie przedszkolaków. Chociaż dzieci dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sceną, mogą zaprezentować piękne wykonanie kilku tańców wielkopolskich. W przyszłości zespół będzie poszerzał swój repertuar, doskonalił umiejętności i pozyska nazwę, która będzie rozpoznawalna w powiecie gnieźnieńskim.

 

04-02-2019

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to powód do dumy nie tylko druhów z jednostki OSP Modliszewo ale również całej Gminy Gniezno. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 870tys. zł. Gmina Gniezno dofinansowała zakup w kwocie 500tys zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 370 tys. zł pochodzą z dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd ratowniczo-gaśniczy wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Nowy wóz pozwoli poprawić efektywność działań, co przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach zagrożenia oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gniezno.

29-01-2019

GPWB - szkolenie

12 lutego 2019 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje szkolenie dla osób fizycznych, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bezpłatne szkolenie dotyczące praktycznego przygotowania biznesplanu poprowadzi trener z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.(program spotkania - kliknij tutaj)

 
29-01-2019

Informacje KBW i PKW

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 
26-01-2019

Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Gniezno zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku zwołuje na terenie Gminy Gniezno zebrania wiejskie i zebranie Osiedla Łabiszynek, w celu dokonania wyboru  sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek. (tekst zarządzenia - kliknij tutaj)

 

25-01-2019

Zawiadomienie

 Geofizyka Toruń S.A jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zamierza od początku lutego 2019 r. rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały do końca maja 2019 r. Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art. 85a znowelizowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - temat "Polowe prace sejsmiczne 20 Września-Witkowo". Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu  mikrodrgań  sejsmicznych, które  generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. W ramach uzgodnień warunków  wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126).(pełna treść zawiadomienia - kliknij tutaj)
21-01-2019

Podatek akcyzowy

Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z nią producenci rolni będący posiadaczami bydła, mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP). Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

(Wzór wniosku  do  ARMiR )

Zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR stanowić będzie załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do Wójta


Wnioski do Wójta Gminy należy składać w następujących terminach:
- od 1 - 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- od 1 - 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.
14-01-2019

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż z początkiem roku rozpoczęły się kolejne edycje badań ankietowych. Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Kondycja Gospodarstw Domowych. - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować te badania w ciągu całego 2019 roku

04-01-2019

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r.  wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.  (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1832, z późn.zm.) tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Do zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie   znajduję się wzór wniosku Karty Dużej Rodziny. Pracownicy zajmujący się obsługą Karty Dużej Rodziny:
Agnieszka Krysztofiak tel. kontakt.  61 424 57 67
Małgorzata Grobelna tel. kontakt. 61 424 57 70
Bożena Światowa tel. kontakt. 61 424 57 70

02-01-2019

Odsłonięcie pomnika w Zdziechowie

30 grudnia 2018 r w obecności Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Parlamentarzystów, Samorządowców, Mieszkańców Gminy Gniezno, zaproszonych gości oraz harcerzy i pocztów sztandarowych, odsłonięto w Zdziechowie pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość była punktem kulminacyjnym obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz "Bitwy pod Zdziechową" na terenie Gminy Gniezno. Uroczystości patriotyczne w Zdziechowie rozpoczęła o godzinie 1100 msza św. celebrowana przez Arcybiskupa Wojciecha Polaka - Prymasa Polski. Słowa powitania do wszystkich zgromadzonych w kościele parafialnym w Zdziechowie skierowała Maria Suplicka - Wójt Gminy Gniezno.   Licznie zgormadzeni uczestnicy wsłuchiwali się w homilię Ekscelencji Arcybiskupa podczas której padły słowa nawiązujące do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ksiądz Prymas wspomniał także o życiu i losach Wincentego Dondajewskiego, powstańca który zginą w "Bitwie pod Zdziechową". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w uroczystościach brali udział potomkowie bohaterskiego powstańca. Po wspólnej modlitwie  głos zabrał Senator Robert Gaweł - Prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu również wspomniał o poległym powstańcu oraz o znaczeniu "Bitwy pod Zdziechową" dla powodzenia całego Powstania Wielkopolskiego  szczególne w kontekście ochrony Gniezna. Gdyby 400-osobowy oddział  Grenzschutzu nie został pokonany przez Powstańców w Zdziechowie doszłoby zapewne  do zasilenia sił niemieckich przegrupowywanych w kierunku Poznania. Po wystąpieniu Senatora glos w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich  zabrał Jerzy Berlik, który zdał sprawozdanie z działalności komitetu. Zadaniem Komitetu było pozyskanie środków finansowych i nawiązanie współpracy z wykonawcami w celu odbudowy poświęconego Powstańcom pomnika w Zdziechowie. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy w uroczystym korowodzie przeszli do centrum wsi gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Odbył się również prowadzony przez harcerzy apel poległych. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Akcentem kończącym uroczystość było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów  przez przybyłe na uroczystość delegacje.

    

31-12-2018

Transport zbiorowy

W odpowiedzi na wnioski i prośby mieszkańców Gminy Gniezno z dniem 11 lutego zostaje wprowadzona korekta do rozkładu jazdy w komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Gniezno poniżej zamieszczamy skorygowany rozkład jazdy.
28-12-2018

Program "Czyste Powietrze"

 Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródło ciepła. Dofinansowany będzie zakup m.in. źródeł zasilanych:
- gazem ziemnym lub LPG, olejem opałowym, elektrycznością (w tym pompy ciepła), biomasą lub węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. Poza montażem źródeł ciepła, w ramach Programu, możliwe jest także pozyskanie dofinansowania na działania termomodernizacyjne w tym m.in. na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. Więcej informacji
19-12-2018

LGD "Trakt Piastów"

13-12-2018

LGD "Trakt Piastów" - ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie numer 11/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
12-12-2018

Spotkanie informacyjne - LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej Spotkanie odbędzie się  18-12-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna, UG Łubowo 1. Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl
Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

12-12-2018

Główny Lekarz Weterynarii informuje07-12-2018

Informacja - odwołanie przetargu

Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  we  wsi  Jankowo Dolne, gm.  Gniezno,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  99/5  o  powierzchni  5,1477  ha,  zarządzeniem  nr  52/2018  z  dnia  03.12.2018  r.  wydanym  o  godz.  8.00,  został  odwołany  z  ważnej  przyczyny  podanej  w  uzasadnieniu  tego  zarządzenia. Powyższe  zarządzenie  zostało  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Gniezno  przy  al.  Reymonta  9-11  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
03-12-2018

Obwieszczenie

28-11-2018

Fundusz Sprawiedliwości

19 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło sie uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestaw zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, szyny typu Kramera z deską ortopedyczną, 3 defibrylatory AED, 2 detektory napięcia, 5 latarek akumulatorowych oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków wyniosła 31.500,00zł. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Sekretarz Gminy Gniezno – Pani Anna Pacholczyk, Komendant Gminny OSP – Zdzisław Michałowski oraz prezesi i  przedstawiciele obdarowanych jednostek. Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Gniezno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

    

21-11-2018

Spotkanie dla rodziców

15-11-2018

Przetargi na działki

Wójt Gminy Gniezno ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości Jankowo Dolne i Osiniec. (pełna treść ogłoszeń - kliknij tutaj)

09-11-2018

Konsultacje

Wójt Gminy  Gniezno  zaprasza  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i   o  wolontariacie,  do  udziału  w  konsultacjach  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Gniezno w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą i w toku konsultacji może ulec zmianie. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Gniezno. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na 2019 rok.
(pełna treść informacji - kliknij tutaj)

.

02-11-2018

KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza IV nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1 PROW

 Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

25-10-2018

Wyniki wyborów w naszej gminie

Znamy już wyniki wyborów w Gminie Gniezno. W wyborach na Wójta Gminy zwyciężyła Pani Maria Suplicka. W wyborach Radnych mandat uzyskali: Okręg 1 - Marian Kaźmierczak, Okręg 2 - Bolesław Dziel, Okręg 3 - Mariusz Nawrocki, Okręg 4 - Agata Górna, Okręg 5 - Jakub Grzegorz Fryza, Okręg 6 - Maria Brykczyńska, Okręg 7 - Iwona Mirosława Pajkert, Okręg 8 - Ryszard Majewski, Okręg 9 - Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Okręg 10 - Wioletta Nawrocka, Okręg 11 - Iwona Modrzejewska, Okręg 12 - Kamila Butrymowicz, Okręg 13 - Łukasz Ciesielski, Okręg 14 - Zygmunt Lewandowski, Okręg 15 - Patryk Dobrzyński. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów WÓJTA GMINY GNIEZNO

Protokół z wyborów do RADY GMINY GNIEZNO 

22-10-2018

LGD "Trakt Piastów" spotkanie informacyjne

 W związku ze zbliżającym się naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej. W związku z prośbami potencjalnych Beneficjentów pojawimy się w każdej gminie obszaru wg harmonogramu:
23-10-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 .
24-10-2018. godz. 10.00 - GOKiS w Kleszczewie, ul. Poznańska 2.
24-10-2018, godz. 13.00 - UMiG Kostrzyn, ul. Dworcowa 5.
26-10-2018, godz. 10.00 - UG w Kłecku, ul. Dworcowa 14.
26-10-2018, godz. 13.00 - Świetlica Wiejska w Mieleszynie 24a.
29-10-2018, godz. 10.00 - Sala sesyjna, UG Gniezno, Al. Reymonta 9-11.
29-10-2018, godz. 13.00 - Dom Kultury , Łubowo 2D.
30-10-2018, godz. 10.00 - Sala sesyjna w Czerwonaku, ul. Leśna 6.
30-10-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna UMiG Pobiedziska, ul.Kościuszki 4.
Przedmiotem spotkań jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl

19-10-2018

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja". Konkurs organizowany był przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Na konkurs nadesłano 110 prac. Sołectwo Jankowo Dolne jako jedyne reprezentowało Gminę Gniezno, a razem z Rakowem z gminy Czerniejewo, reprezentowało powiat gnieźnieński. Uczestnicy konkursu musieli przygotować potrawę na ciepło wraz z przystawką z wykorzystaniem kaczki. Kaczka na ciepło jak i w formie galartu przygotowana przez reprezentantów Jankowa Dolnego w opinii uczestników konkurs była najlepsza. Nadmienić należ, że każdy z finałowych stołów był wyjątkowy oraz przepełniony kreatywnością. Podczas finału Jankowo Dolne było reprezentowane przez Sołtysa Lecha Tubackiego, Tadeusza Gajdę, Halinę Górną, Dorotę Tubacką oraz Kingę Tubacką. Reprezentantom oraz całemu Sołectwu Jankowo Dolne gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.

18-10-2018

LGD "Trakt Piastów"

W związku z planowanymi naborami grantów, LGD "Trakt Piastów" zaprasza na Szkolenie przed naborem wniosków w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie numer 10/2018 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  


dodatkowe informacje - kliknij tutaj

16-10-2018

Badania statystyczne GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1 - 20 października br. na terenie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe:

·         Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach” ,

  Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach-01-20102018/  oraz http://poznan.stat.gov.pl/

Zapraszamy także na stronę @Poznan_STAT .

11-10-2018

Szkolenie RODO

W dniu 27 września 2018 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego, dotyczące znowelizowanych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 września 2018 roku, w godzinach 09.15 - 13.30, w sali 1.26 Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.
Zgłoszenia i kontakt:
Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu: /61/ 424-07-43 lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl
Termin zgłoszeń: do 25 września 2018r.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program szkolenia.

18-09-2018

Hala w Zdziechowie gotowa

Hala sportowa w Zdziechowie gotowa. Na inaugurację nowego roku szkolnego, w Zdziechowie oddano do użytku halę sportową. Uroczystości, które z tej okazji odbyły się 3 września w Zdziechowie, uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, społeczność szkolna oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego uczestnicy uroczystości przeszli do nowej hali sportowej. Oficjalne otwarcie obiektu dokonało się wraz z przecięciem przez Wójt Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, oraz zaproszonych gości symbolicznej wstęgi. Poświęcenia obiektu dokonał bp Krzysztof Wętkowski.

03-09-2018

Wybory Samorządowe 2018

24-08-2018

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne. Zarządzeniem nr 35/2018 z dnia 27 lipca 2018r. oraz 36/2018 z 31 lipca 2018r., Wójt Gminy Gniezno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych  we  wsi  Mnichowo. Zarządzeniami nr 31/2018 i 32/2018 z dnia 11 lipca 2018r., Wójt Gminy Gniezno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych  we  wsi  Jankowo  Dolne i Osiniec .

02-08-2018

LGD "Trakt Piastów"

20-07-2018

Trwają intensywne prace w Zdziechowie

Trwają intensywne prace związane z realizacją 3 etapu budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowie. Zakończono prace przy fundamentach i obecnie wznoszone są mury szkoły podstawowej i budynku głównego. Wykonawca - firma "HENBUD" - korzystając ze sprzyjającej pracom budowlanym pogody, zamierza w szybkim tempie postawić oba budynki i przed nadejściem jesieni przykryć je dachami. Pozwoli to kontynuować budowę i bezproblemowo przystąpić do prac wykończeniowych.


 
18-07-2018

Hala sportowa w Zdziechowie prawie gotowa

Trwają prace wykończeniowe w hali sportowej w Zdziechowie. Ich finał będzie również końcem drugiego etap budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie. W budynku hali znajduje się pełnowymiarowa arena sportowa z widownią, zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój socjalny oraz magazyny. Na piętrze budynku znajduje sie salka fitness oraz sala rehabilitacyjna i konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obrebie areny sportowej znajduje się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej oraz boiska główne i treningowe do koszykówki i siatkówki. Ekipy budowlane oddadzą budynek inwestorowi jeszcze w tym miesiącu. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych "odbiorów" nastąpi oddanie hali do użytku.  Przypomnijmy, że pierwszym etapem realizacji tej inwestycji było wybudowanie i oddanie do użytku nowego przedszkola. Kolejnym etapem, który już się rozpoczął jest budowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku głównego. Budynek główny będzie stanowił swego rodzaju centrum administracyjne, usługowe i opiekuńcze dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zlokalizowana jest w nim administracja szkolna, pokój nauczycielski oraz gabinety psychologa i pedagoga szkolnego oraz gabinety lekarskie. Swoje miejsce znajdzie tu również świetlica, biblioteka, aula oraz stołówka wraz z całym zapleczem kuchennym.  
 

04-07-2018

Wsparcie dla studentów pierwszego roku

 Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele   Wydziału  Ogrodnictwa   i  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu", w dniu 11 maja powstał Fundusz Stypendialny, który jest przeznaczony na finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów. O stypendium ubiegać mogą się studenci którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie ze względu na niskie dochody swoich rodzin nie mogą studiować. Szczegółowe zasady są dostępne na stronie Stowarzyszenia. (regulamin  - kliknij tutaj)
25-06-2018

Sieci światłowodowe

Mapa pokazująca planowane do realizacji przebiegi sieci światłowodowych INEA na terenie Gminy Gniezno. 


 

25-06-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 9/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie numer 9/2018

25-06-2018

Komunikat

Urząd Gminy Gniezno informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Gniezno niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy, rolnicy których uprawy rolne zostały dotknięte jej skutkami mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu, celem  oszacowania wielkości strat. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu(wniosek ),  lub w Urzędzie (pokój 9).
25-06-2018

Gospodarowanie odpadami

Urbis Sp z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie (PSZOK) będzie nieczynny w związku z organizowanym Dniem Otwartym w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
06-06-2018

Taryfy za wodę i ścieki


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.
Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

a.    I   okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
b.    II  okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
c.    III okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r.
Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gnieźnie
 
 
05-06-2018

Komunikat PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie informuje, że od 30 maja 2018 roku będą kursować pociągi techniczne Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (komunikat - kliknij tutaj )
29-05-2018

CEIDG - 19 maja 2018 upływa termin ...

UWAGA! Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.
Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG
17-05-2018

POWER 2018

Gmina Gniezno przystąpiła do projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”, który będzie realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w wybranych urzędach JST z 2 powiatów woj. wielkopolskiego (poznański, gnieźnieński). Efektem realizacji programu będzie wdrożenie w Urzędzie Gminy Gniezno nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami.
 


15-05-2018

Wsparcie dla potrzebujących

 
27-04-2018

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.121 ze zm.)
19-04-2018

Komunikat PIW

19-04-2018

Urząd Marszałkowski

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”, tj.:
Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.
Ww. uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. (poz. 8807, 8808, 8809). (dodatkowe materiały i informacje - kliknij tutaj)

 

10-04-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 3/2018/G

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

10-04-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 2/2018/G

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

10-04-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego

09-04-2018

Program profilaktyczny

Powiat Gnieźnieński kontynuuje realizację i finansuje Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w Powiecie Gnieźnieńskim. Program jest realizowany przez wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wykonawcę tj. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED. s.j. – Gniezno, ul. P. Cymsa 16. Efektem programu będzie nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności odpowiedniej pielęgnacji stóp i samokontroli na co dzień oraz odpowiedniego postępowania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy na stopach pojawiły się symptomy choroby. Edukacja pacjentów na służyć przede wszystkim zrozumieniu zagadnień związanych z chorobą i koniecznością stosowania się do zaleceń lekarza, powinna także efektywnie wpływać na zmianę stylu życia. Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu oferowanych świadczeń w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej i uzupełnienie oferty poradni diabetologicznych. Dodatkowo w ramach realizacji programu przeprowadzone zostaną za pomocą specjalistycznych narzędzi badania czucia: dotyku (neurotips), temperatury (tip-term), napięcia (monofilament), wibracji (kamerton). Badania te pozwolą na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu zostanie udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia i zaleci się odpowiednie postępowanie. Realizacja programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w powiecie gnieźnieńskim ma za zadanie poprawę efektywności leczenia pacjentów z cukrzycą i zapewnienia im odpowiedniej edukacji i wsparcia specjalistycznego. Tylko połączenie kompleksowej prewencji wtórnej może dać długofalowe efekty zdrowotne u pacjentów z cukrzycą. Program finansowany z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.

15-03-2018

Apel do hodowców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia ASF i HPAI w gospodarstwach rolnych przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed tymi wirusami.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF

 

 

19-02-2018

Zmiana sposobu segregacji odpadów


18-12-2017

"Pięknieje wielkopolska wieś"

Miło nam poinformować, że sołectwo Lubochnia oraz Kalina wzięły udział w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś„ organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera  i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia na rzecz własnej  miejscowości, w oparciu o oddolne wypracowanie koncepcji odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi jak i nieinwestycyjnie, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocji wsi.  W ramach niniejszego działania w okresie od 30 czerwca br. do 30 października tego roku zrealizowano 2 projekty.
Pierwszy projekt pn. „ Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia „  w ramach, którego zagospodarowano teren oraz utworzono teren rekreacyjno- wypoczynkowy ze środków pochodzących z dotacji oraz budżetu gminy zakupiono między innymi : elementy siłowni zewnętrznej , wyposażenie placu zabaw oraz wykonano boisko do siatkówki plażowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 października br. podczas, którego zorganizowano turniej siatkówki  oraz ognisko z okolicznościowym poczęstunkiem.Całkowita wartość projektu wyniosła 71 373,08 zł w tym :
Środki z dotacji – 30 000,00 zł, środki własne gminy – 14 006,51 zł, środki z funduszu sołeckiego – 8 883,49 zł, wkład własny  mieszkańców – 18 483,08 zł

Drugi projekt pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno  – wypoczynkowego w miejscowości Kalina „ w ramach tego projektu również zagospodarowano teren przy  placu zabaw ponadto mieszkańcy przygotowali miejsce do ogniska i drewniane ławki , zakupiono drewnianą altanę oraz posadzono  zieleń. Uroczyste otwarcie również nastąpiło 28 października br. mieszkańcy sołectwa spotkali się przy wspólnym ognisku gdzie biesiadowali do późnych godzin wieczornych.  Całkowita wartość projektu 21 472,22 zł w tym: środki z dotacji – 10 000,00 zł, środki własne gminy – 4 983,22 zł, wkład własny mieszkańców – 6 489,00 zł.

Należy podkreślić, że przy realizacji powyższych projektów nieoceniony jest wkład i zaangażowanie mieszkańców sołectwa Lubochnia i Kalina, którzy bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach. Niewątpliwie czas spędzony przy wspólnej pracy zintegrowało mieszkańców oraz zaowocowało nowymi przyjaźniami. 

30-10-2017

Oznaczenie posesji

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwraca uwagę na częste zjawisko jakim jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości.

Oznaczenie posesji jest obowiązkiem ustawowym i uchylanie się od jego realizacji jest wykroczeniem. Pełna treść pisma w tej sprawie (kliknij tutaj).

05-03-2016

Archives