Aktualności w skrócie...

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Podatek akcyzowy

Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Badania statystyczne

Badania ankietowe na terenie Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Kondycja Gospodarstw Domowych. Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/oraz http:// poznan. stat.gov. pl/aktualnosci /statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html.  Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwo-mieszkancow-polski-w-podrozach-02-19012019/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html ponadto Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html.