Aktualności w skrócie...

XLI Sesja Rady Gminy

XLI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

Zaproszenie

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na spotkanie

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Urząd Gminy informuje, że na tle zapisu art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.)  w przypadku zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)