Aktualności w skrócie...

LII Sesja Rady Gminy

LII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz 8:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zatwierdzony został Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego". W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o sfinansowanie (w wysokości 100% całościowych kosztów zadania) demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (www.naszesrodowisko.pl). Wzór wniosku pobrać można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl - link "FORMULARZE") oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno -pokój nr 9. Wnioski o sfinansowanie wraz z załącznikami składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno w terminie do 20 września 2018r. Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą wg · kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2018. (pełna treść kliknij tutaj)