Aktualności w skrócie...

V Sesja Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy.

E-DOWÓD

Co to jest E-Dowód?

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.
Cykl szkoleniowy,  ma na celu:
- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności  jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Na terenie województwa wielkopolskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia. I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 10 – 12  maja  2018 r., na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. (o dokładnej lokalizacji i zakwaterowaniu poinformujemy osoby, które wezmą udział w szkoleniu). II zjazd szkoleniowy zaplanowano na 14-16 czerwca 2018 r. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl.
Pytania dotyczące projektu można kierować na adres  krukowska@zielonaakcja.pl  lub tel. 76 86 294 30, 600 276 829. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres czabajska@zielonaakcja.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.Szkolenie jest częścią projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", współfinansowanego ze środków POIiŚ.
Prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji o szkoleniu wśród potencjalnie zainteresowanych osób z terenu woj. wielkopolskiego.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie                                      Zgłoszenie