Aktualności w skrócie...

V Sesja Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy.

E-DOWÓD

Co to jest E-Dowód?

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 V Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 22 lutego. 2019 r. o godz. 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie V sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał Wniosków.
5) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany w budżecie na 2019,
b) przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżewo Paczkowe,
c) przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wełnica,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr.125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr.ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr.ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
g) przystąpienia sołectwa Piekary do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
h) przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
6) Interpelacje  i zapytania Radnych.
7) Wolne wnioski i informacje.
8) Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy.