Aktualności w skrócie...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kiermasz świąteczny

17 kwietnia, na parterze budynku Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny

Strajk w szkołach

Informacja dotycząca strajku w placówkach oświatowych Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 IX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
b) zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia  28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
6) Interpelacje  i zapytania Radnych.
7) Wolne wnioski i informacje.
8) Zakończenie obrad IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.