Aktualności w skrócie...

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. o godz. 19:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno
4. Zamknięcie sesji.