Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów. Właścicieli nieruchomości, na których nie są segregowane odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gniezno w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmianę sposobu ich gromadzenia na selektywny. Wybór metody selektywnej spowoduje zmniejszenie wysokości opłat.