Aktualności w skrócie...

Kurenda

Urząd Gminy Gniezno informuje, że zatwierdzony został Regulamin finansowania realizacji przedsięwzięcia pn.„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego".

XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11.

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o naborach

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

XXXV Sesja Rady Gminy

 XXXV Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Wyjazd w teren gminy – inwestycja w Zdziechowie, dalsze obrady odbędą się w świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbiczany
5. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
9. Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
b)zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynk jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa  
wodociągowo-kanalizacyjnego,
e) nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dębówiec  dz.nr 136,72,73,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod.3/44
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr.24,25,26/7,27/2, i 27/4 w gminie Gniezno
i) zmiany uchwały nr XVII/177/2008r. Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej we wsi Piekary część działki nr 165.
j) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 6/4
k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo
l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz.nr 128 
ł) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr ewid.69
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr ewid.194/5, 194/6, 194/7 i 194/8
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany
o) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno
p) programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
10. Interpelacje  i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy.