Aktualności w skrócie...

LII Sesja Rady Gminy

LII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz 8:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Działki na sprzedaż

Działki na sprzedaż

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

LII Sesja Rady Gminy

 LII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno  odbędzie się w dniu  13 sierpnia 2018 r. o godz 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
2) Przedstawienie porządku obrad
3) Wnioski Radnych do porządku obrad
4) Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady
5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
b) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
7) Interpelacje  i zapytania Radnych
8) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zakończenie obrad LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.