Aktualności w skrócie...

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

 XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 800 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 
6) Interpelacje  i zapytania Radnych.
7) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8) Wolne wnioski i informacje.
9) Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.