Aktualności w skrócie...

LI Sesja Rady Gminy

LI Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Kurenda

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Gospodarowanie odpadami

Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

LI Sesja Rady Gminy

 LI sesję Rady Gminy Gniezno  odbędzie się w dniu  25 czerwca 2018 r. o godz 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie LI sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z obrad  XLIX i L sesji.
6) Sprawozdanie Wójta z realizacji inwestycji w 2017roku
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
b) zmiany WPF miny Gniezno
c) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Goślinowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
d) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
e) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
f) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
g) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno
h) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Strzyżewo Kościelne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
i) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
j) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
k) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
l) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
m) nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec
n) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno
o) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno
p) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
r) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno
9) Interpelacje  i zapytania Radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zakończenie obrad LI  sesji Rady Gminy.