Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami. Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

VII edycja konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

LVI Sesja Rady Gminy

 LVI Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu  16 listopada 2018 r. o godz 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie LVI sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z  obrad  LV sesji nadzwyczajnej.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
b) zmiany WPF Gminy Gniezno
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28  
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo
f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 19/7 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno
9) Interpelacje  i zapytania Radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Przedstawienie sprawozdania z zakończonego projektu pn.”Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim
13) Podsumowanie kończącej się kadencji Rady Gminy Gniezno w latach 2014-2018
14) Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy.