Aktualności w skrócie...

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja"

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o szkoleniach i naborach

LV Sesja Rady Gminy

LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

LV Sesja Rady Gminy

 LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady.
5/ Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2018 roku i jej przyjęcie.
7) Podjęcie uchwały  w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
b) zmiany WPF Gminy Gniezno
c) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno
d) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno
e) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno
f) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno
g) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno
h) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno
i) skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wełnica, przez jej właścicielkę na rzecz Gminy Gniezno
J) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno
8) Interpelacje  i zapytania Radnych
9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
10) Wolne wnioski i informacje.
11)Zakończenie obrad LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.