Aktualności w skrócie...

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Komunikat PIW

4 maja 2018r. dla PIW jest dniem wolnym od pracy.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

XLVIII Sesja Rady Gminy

 XLVIII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2018 r. o godz 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z  obrad  XLVII sesji.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
b) podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych dz.nr ewid.5/212 w Jankowie Dolnym w zakresie działki nr geod.5/86
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz.nr ewid.17
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz.nr geod.31 i 34
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne-część działek 118,119,126 oraz działka  243 w zakresie działek od 243/1 do 243/13
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni.
i) przystąpienia do sprządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno. 
9) Interpelacje  i zapytania Radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zakończenie obrad XLVIII  sesji Rady Gminy.