Aktualności w skrócie...

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Od 25 maja br. obowiązują nowe zasady przyjmowania klientów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Gniezno na podstawie umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje grant pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Grant jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem grantu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Gniezno. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami oprogramowania biurowego, które zostały przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno. Następnie sprzęt wraz z oprogramowaniem trafi do uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji grantu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom, których sytuacja materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Realizowany grant jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Łączna wartość wydatków w ramach grantu wynosi 69 800,00 zł.

Dofinansowanie grantu wynosi 69 800,00 zł.