Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Wybory Samorządowe 2018

Jak dopisać się do rejestru wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza   Baza wiedzy o wyborach    Kalendarz wyborczy 2018

 


24.09.2018 - Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r.o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych.

12.09.2018 - Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych

10.09.2018 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 10 września 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

08.09.2018 -  Postanowienie Komiszrza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie

08.09.2018 -  Postanowienie Komiszrza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.

07.09.2018 - Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 września 2018 r.

27.08.2018 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

27.08.2018 - Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27.08.2018 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

27.08.2018 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

23.08.2018 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach do Rady Gminy Gniezno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17.08.2018 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017.(1)

17.08.2018 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(2)

17.08.2018 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(3)

16.08.2018 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy(0)