biuletyn

Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd gminny ZOSP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniezno

Włodzimierz Leman - Prezes
Jacek Kowalski - Wiceprezes
Zbigniew Sypniewski - Wiceprezes
Kazimierz Podborny - Skarbnik
Paweł Jesiołowski - Sekretarz
Jacek Bartz - Członek
Ryszard Szubert - Członek
Krzysztof Kapciński - Członek
Zdziesław Michałowski - Komendant Gminy Gniezno

Komisja Rewizyjna

M.Cieciura - Przewodniczący
R.Szubert - Członek
W.Pawlak - Członek
S.Sanok - Członek