baner

Odpady komunalne

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-krok po kroku-

Kto musi wypełnić deklarację?

- jeśli jesteś właścicielem nieruchomości masz obowiązek złożyć deklarację do Urzędu Gminy,

- jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, którą opiekuje się zarządca, spółdzielnia lub wspólnota nie masz obowiązku składania deklaracji do Urzędu Gminy. Musisz skierować się bezpośrednio do zarządcy a ten złoży zbiorczą deklarację, w której uwzględni Twój lokal,

- jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, w której mieszkasz musisz uzgodnić z właścicielem kto składa deklarację

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Urząd Gminy Gniezno,
al.Reymonta 9-11,
62-200 Gniezno
Gospodarka Odpadami Komunalnymi,
pokój nr 7 tel: 61 4245762


..

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gniezno realizuje firma URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie,
ul.Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

Odebrane odpady trafiają do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,
Lulkowo 12a,
62-200 Gniezno

 Niezbędne informacje
1.
Gospodarka odpadami - aktualności
2. Akty prawne - uchwały
3.
Harmonogram wywozu
4. Harmonogram wywozu - domki letniskowe
5. Deklaracja
6.
Opłaty
7.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK
8.
Rejestr działalności regulowanej
9. Analiza stanu gospodarowania odpadami
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
11. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła