baner1

baner2

baner3

baner4

Aktywny wypoczynek

„Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia".

Projekt zakładał wytyczenie czterech tras nordic walking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Lubochnia zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości. Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków (stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanowano cztery miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów, tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking. Ponadto na tablicy umieszczono kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl. Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach.
LINK DO TRASY W MAPACH GOOGLE (kliknij)

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "SIEDLISKO" w porozumienu z Nadleśnictwem Gniezno.

Sfinansowano w całości ze  środków budżetowych Gminy Gniezno.

MAPA (kliknij aby powiększyć)

nordic walking

 

"Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec"

Projekt zakładał wytyczenie tras z uwzględnieniem ich cech, atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej (cztery ścieżki o różnej długości i różnym stopniu trudności), miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów, wykonanie tablicy informacyjnej (mapę ze ścieżkami, regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking). Ponadto na tablicy umieszczono kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl.Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach.
Cztery warianty tras:
- niebieska trasa - dł. ok. 7,2 km,
- zielona trasa - dł. ok. 5,3 km,
- żółta trasa - dł. ok. 4,8 km,
- czerwona trasa - dł. ok. 3,7 km.

LINK DO TRASY W MAPACH GOOGLE (kliknij)

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "SIEDLISKO" w porozumienu z Nadleśnictwem Gniezno.

Sfinansowano w całości ze  środków budżetowych Gminy Gniezno.

MAPA (kliknij aby powiększyć)

Dębówiec

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła