baner

Komisje Rady


  Komisja Rewizyjna

 

Agata Górna 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 
 
Iwona Modrzejewska
Zastępca Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej
Bolesław Dziel
Członek Komisji
 
 
 Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Członek Komisji
 Łukasz Ciesielski
Członek Komisji

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Jakub Fryza 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 
 
Agnieszka Rzempała-Chmielewska
  Zastępca Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Zygmunt Lewandowski
Członek Komisji
 
 

 Agata Górna
Członek Komisji

 Marian Kaźmierczak
Członek Komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 
   
 
 

Patryk Dobrzyński
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

 
 
Łukasz Ciesielski
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Maria Brykczyńska
Członek Komisji
Kamila Butrymowicz
Członek Komisji
   
 
     
 Ryszard Majewski
Członek Komisji
 Iwona Pajkert
Członek Komisji
     

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 
 

  Marian Kaźmierczak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

 
Iwona Pajkert
Członek Komisji
Wioletta Nawrocka
Członek Komisji
 

 Iwona Modrzejewska
Członek Komisji

Jakub Fryza
Członek Komisji

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 
    
 
 
 

Maria Brykczyńska
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 
   

Bolesław Dziel
Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego

Kamila Butrymowicz
Członek Komisji
Patryk Dobrzyński
Członek Komisji
   
 
 
   
 Zygmunt Lewandowski
Członek Komisji
Ryszard Majewski
Członek Komisji
 Wioletta Nawrocka
Członek Komisji
   

Komisja Statutowa

 
   
 
 

Maria Brykczyńska
Przewodnicząca Komisji Statutowej

 
Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Członek Komisji Statutowej
Marian Kaźmierczak
Członek Komisji

Statutowej
Łukasz Ciesielski
Członek Komisji

Statutowej
Jakub Fryza
Członek Komisji

Statutowej
   

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła