baner

Konsultacje społeczne

 

31.07.2020 r. 

25.09.2020 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Gniezno       Załącznik do ogłoszenia       Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

31.08.2020 r.

05.10.2020 r.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości        Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

22.10.2020 r.


16.11.2020 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"  i formularz uwag           Załącznik - Program współpracy

Protokół z konsultacji społecznych

 

17.02.2021 r.

 

 

16.03.2021 r.

Zarządzenie nr 17/2021  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

03.09.2021

Uchwała nr XL/299/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą

Wzór ankiety

Protokół z konsultacji społecznych

14.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

Treść programu

Formularz zgłaszania uwag

 

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła