baner1

baner2

baner3

baner4

Konsultacje społeczne

31.07.2020 r. 

25.09.2020 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Gniezno       Załącznik do ogłoszenia       Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

31.08.2020 r.

05.10.2020 r.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości        Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

22.10.2020 r.


16.11.2020 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"  i formularz uwag           Załącznik - Program współpracy

Protokół z konsultacji społecznych

 

17.02.2021 r.

 

 

16.03.2021 r.

Zarządzenie nr 17/2021  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

03.09.2021

Uchwała nr XL/299/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą

Wzór ankiety

Protokół z konsultacji społecznych

14.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

Treść programu

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z konsultacji społecznych

22.02.2022

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

Formularz ankiety konsultacyjnej

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji społecznych

 04.04.2022

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

 04.04.2022

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

 02.05.2022

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

 02.05.2022

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

06.07.2022 r.

 

 

 

 

16.09.2022

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

31.10.2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z konsultacji społecznych

22.11.2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno

Koncepcja docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno

17.02.2023

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z konsultacji społecznych

25.10.2023

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024"

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji społecznych

 

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła