baner1

baner2

baner3

baner4

Aktywne Sołectwa LGD 2022 - informacja o konkursie i szkoleniu

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2022"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów", informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów".

Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów".

Termin składania wniosków: od 30.05.2022r. do 10.06.2022r,.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD).

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 40 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/574/aktywne-solectwa-lgd-2022

 

Szkolenie dot. Konkursu Aktywne sołectwa

Zapraszamy na szkolenie przybliżające idee i zasady Konkursu  „Aktywne Sołectwa LGD" edycja 2022,  które odbędzie sie w Świetlicy Wiejskiej w Obórce, dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek), o godz. 12.00.

Podczas spotkania zaprezentujemy dobre praktyki wypracowane przez sołectwa w poprzednich edycjach.

Przedstawimy zasady ubiegania się o dotację, zaprezentujemy wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy oraz rozliczenie projektu na formularzu sprawozdania końcowego.

Więcej informacji na stronie https://www.lgdtraktpiastow.pl/article/575/aktywne-solectwa-lgd-szkolenie

plakat

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła