baner

Bezpłatne przejazdy MPK dla uczniów z terenu gminy uczęszczających do szkół podstawowych w Gnieźnie

Gmina Gniezno wspierając rodziny z terenu gminy, przystępuje do współpracy z Miastem Gniezno w zakresie nieodpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich dzieci zamieszkujących Gminę Gniezno, uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Gnieźnie. Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka jest po pierwszych rozmowach z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Wojciechem Gulczyńskim. Spotkanie bardzo dobrze rokuje na najbliższą przyszłość. Bezpłatna komunikacja dla dzieci z terenu naszej gminy, uczących się w miejskich szkołach podstawowych zacznie obowiązywać od września 2021 roku, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej przez cały rok. Dopłata z budżetu gminy na ten cel wyniesie około 7 000,00 złotych miesięcznie. Jest to koszt 152 biletów miesięcznych sieciowych.

gmina_miasto_mpk

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła