baner

Cyfrowe Kluby Seniora - Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego

Gmina Gniezno uzyskała dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakup sprzętu komputerowego. Grupę docelową projektu stanowią seniorzy zrzeszeni w ramach Klubu Senior + w Piekarach. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Cyfryzacji.

godło

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła