baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja dla przedsięborców dot. zmian w CEIDG

Informacja dla przedsięborców dot. zmian w CEIDG

10 grudnia 2021 r. konta użytkowników ceidg.gov.pl zostaną wyłączone. Zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl, połączone automatycznie z danymi z CEIDG. Zmieni się również sposób elektronicznego składania wniosków oraz wygląd zaświadczeń CEIDG. Dowiedz się więcej o zmianach w CEIDG.

13 grudnia zmieni się wygląd Aplikacji CEIDG dla urzędników oraz wzory formularzy i zaświadczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do wypełniania wersji papierowej wniosku CEIDG-1. Instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W związku ze zmianami w CEIDG i wprowadzeniem nowej wersji formularza informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze, niezrealizowane do 10 grudnia 2021, do godz. 17.00, zostaną usunięte. Osoby zgłaszające się do urzędu z numerem wniosku wygenerowanym wg starej wersji formularza, po 13 grudnia 2021 r. nie odnajdą go w systemie. Wnioski  anonimowe i robocze, wygenerowane wg nowej wersji formularza i składane w systemie od 13 grudnia 2021 r. będą przetwarzane poprawnie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dlatego też w zmienionym formularzu CEIDG-1, który będzie obowiązywał od 13 grudnia 2021 r., w punkcie 15 usunięto możliwość wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania.

Jednocześnie należy zauważyć, że:
- karta podatkowa jest wygaszana, ale pozostanie dla przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
- do czasu ostatniego przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej pozostanie informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
- w przypadku pozostałych przedsiębiorców karta podatkowa nie będzie miała już zastosowania, tym samym nie będzie już PIT-16/PIT-16S.
Przedsiębiorca, który do końca roku chciałby wybrać Kartę podatkową, jako formę opodatkowania, powinien kierować się do odpowiednich dla nich urzędów skarbowych.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła