baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 6 października 2020 r.

Informacja
o XXIX sesji  nadzwyczajnej
Rady Gminy Gniezno

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXIX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 8 października 2020 r.  o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gniezno instrumentem płatniczym,

b) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

c) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

Wniosek Wójta Gminy Gniezno o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła