baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 22 maja 2020 r.

 

Informacja

o XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję w trybie zdalnym XXV Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020r.  o godz. 13.00  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniezno

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniezno

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej Gminy Gniezno

c)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie Gniezno

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

-> Wniosek Wójta Gminy Gniezno

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła