baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 4 lipca 2024 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2024 r. o godz. 8:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości położonej we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  3. Zakończenie obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno.                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
 /-/   Patryk Dobrzyński

 

Wniosek Wójta Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła