baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Gminy Gniezno od 16.03.2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Gniezno o bieżącej pracy Urzędu Gminy Gniezno w kontekście koronawirusa (stan na 14 marca 2020 r., godzina 16.00)


Urząd Gminy Gniezno od poniedziałku 16 marca 2020 roku wstrzymuje przyjmowanie klientów.
W Gminie Gniezno na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zakażenia koronawirusem. Sytuacja ta może jednak w każdej chwili ulec zmianie. W opinii służb sanitarno - epidemiologicznych liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Jednym z najważniejszych jest pozostawanie w domach i ograniczenie spotkań. Dlatego, aby uniknąć zwiększonego ryzyka zakażeniem, Urząd Gminy Gniezno i jednostki podległe nie będą przyjmowały klientów do odwołania. Urzędnicy będą nadal pracowali, by załatwiać sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.


Poniżej przekazujemy listę telefonów do poszczególnych referatów i komórek Urzędu Gminy Gniezno, do których należy dzwonić załatwiając sprawy. W przypadku konieczności złożenia pisma, od poniedziałku 16 marca br. przy wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdować się będzie skrzynka, do której będzie można wrzucać pisma, co będzie jednoznaczne z przyjęciem sprawy do załatwienia. Prosimy aby pisma posiadały nr tel. kontaktowy i w razie potrzeby można telefonicznie uzgadniać sprawę. Prosimy także o załatwianie spraw poprzez platformę E-PUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariatu urzędu.


Wobec zaistniałych, trudnych okoliczności uprzejmie prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie powyższych warunków. Jednocześnie ponownie apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń mających na celu uniknięcie zakażenia koronawirusem.


Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno


Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51


Telefony

Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137

Sekretariat Wójta: 61 424 57 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70

Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66

Zamówienia publiczne: 61 424 57 53

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56

Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57

Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468

Księgowość: 61 424 57 61

Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła