baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2023 rok

wodr_logoZgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2023 rok odbędzie się na IV sesji Rady Gminy Gniezno, która została zaplanowana na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno.

W debacie nad raportem oprócz radnych, może uczestniczyć 15 mieszkańców Gminy Gniezno. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniezno. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Gniezno oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Gniezno - pok. 8 (Biuro Rady), w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/- / Patryk Dobrzyński

RAPORT O STANIE GMINY GNIEZNO ZA 2023 ROK

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła